POLSKA / 21. Światowym Letnim Igrzyskom Polonijnym towarzyszy też 27. Światowy Sejmik Polonijny. Zgromadził blisko 180 osób. Zorganizowany jest przez Polski Komitet Olimpijski we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oraz resortem sportu i turystyki. Zaolzie reprezentowali między innymi Arnold Sikora i Wanda Martynek i Alojzy Martynek.

  Polonijni działacze obradujący w Nysie i Głuchołazach, a następnie (środa i czwartek) także we Wrocławiu, przybyli z aż 24 państw całego świata – od Kanady i USA po Republikę Południowej Afryki, od Irlandii i Litwy po Australię. Całe przedsięwzięcie towarzyszy rozgrywanych na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku 21. Światowym Letnim Igrzyskom Polonijnym.

  Nowe władze sejmikowe

  Nim rozpoczęła się zasadnicza część obrad, nasi goście wybrali sejmikowe władze – Starostę i Starościnę. Te funkcje w wyniku głosowania powierzono: Anicie Wójtowicz z Francji i Pawłowi Myśliwcowi z USA.

  Merytoryczne uwagi

  Uroczysta inauguracja sejmiku miała miejsce w poniedziałek. Niemal od razu przybrała ona charakter bardzo roboczego i merytorycznego spotkania. O osiągnięciach, ale i problemach w promowaniu sportu w swych środowiskach z pasją i zaangażowaniem mówili przedstawiciele wielu polonijnych ośrodków – zgłaszali ciekawe pomysły i propozycje zmierzające do uczynienia Igrzysk i Sejmików jeszcze bardziej niż dotąd udanymi przedsięwzięciami.

  Z uwagą słuchali tych wystąpień przedstawiciele: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rady Polonii Świata, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

  Kwestie związane z finansowaniem sportu

  Dla nikogo nie było zaskoczeniem, że w większości wystąpień pojawiły się kwestie związane z finansowaniem polonijnej działalności sportowej. Zgłaszano pomysły dotyczące konieczności poszukiwania bardziej efektywnych źródeł wspierania działań polonijnych klubów i stowarzyszeń. Wspominano np. o potrzebie przekonywania do swej działalności lokalnych samorządów na obczyźnie, szukaniu możliwości ubiegania się o środki unijne oraz o sposobach pozyskiwania na działalność środków z własnej aktywności.

  Zaangażowanie młodych

  Wiele miejsca poświęcono kwestii „odmładzania” uczestników Igrzysk i Sejmików – tak, aby za przykładem rodziców poszły również ich dzieci i wnuczęta. Postulowano konieczność wcześniejszego, w miarę jednolitego terminu organizacji Igrzysk na przełomie lipca i sierpnia, czy propozycji zwolnienia przyjeżdżających na Igrzyska dzieci z opłat startowych.

  Na zgłaszane w dyskusji pytania i postulaty odpowiadali reprezentanci wspomnianych wcześniej instytucji, zresztą zapowiedziano, że do tych tematów uczestnicy Sejmiku wrócą jeszcze we Wrocławiu, bo to w stolicy Dolnego Śląska odbędzie się druga część obrad.

  (HS, Henryk Urbaś)

  Źródło: Polonijna Agencja Informacyjna

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.