REGION / „Nasza historia za Olzą” to projekt realizowany przez Fundację „Świetlik” z Bydgoszczy. W jego ramach wolontariusze ze „Świetlika” po raz drugi przyjechali na Zaolzie, by porządkować polskie nagrobki na miejscowych cmentarzach.

Podczas poprzedniej wizyty w zeszłym roku fundacja oczyściła nagrobki na cmentarzach w Karwinie-Meksyku, Ligotce Kameralnej oraz Sibicy. O działalności Fundacji rozmawialiśmy z Anną Kujawką, wolontariuszką Fundacji „Świetlik” w wywiadzie dla naszej redakcji.

W tym roku wolontariusze z  Fundacji „Świetlik” w poniedziałek pracowali na cmentarzu w Orłowej, we wtorek w Karwinie-Kopalniach, a w środę w Karwinie-Mekstyku. Wcześniej jednak zwiedzili kilka ważnych z punktu widzenia polskiej społeczności na Zaolziu miejsc.

Porządkują polskie groby, zdobywając przy tym wiedzę o regionie

Anna Kujawka z Fundacji „Świetlik” podkreśla, że ich działania to żywe lekcje historii. Uzbrojeni w kosiarki i sekatory wolontariusze, odsłaniając zarośnięte bluszczem mogiły, dowiadują się wiele o historii ludzi zamieszkujących dany teren.

W zaolziańską tematykę wprowadziła ich Małgorzata Rakowska. O Żwirkowisku opowiedział im i oprowadził po tamtejszej Izbie Pamięci Jan Przywara. Przy pomniku byłego Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego na Obrokach w Orłowej spotkali się z Andrzejem Bartulcem, który opowiedział przybyszom z Bydgoszczy o historii tego miejsca. Dzień trzeci rozpoczęli wizytą w polskiej księgarni rodziny Wirthów w Czeskim Cieszynie i żywą lekcją historii w kościele Św. Piotra z Alkantary prowadzoną przez Terezę Ondruszową.

Projekt bydgoskiej fundacji honorowym patronatem objęła Izabella Wołłejko-Chwastowicz – konsul generalna RP w Ostrawie

Dofinansowany przez Narodowy Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” projekt bydgoskiej fundacji honorowym patronatem objęła Izabella Wołłejko-Chwastowicz – konsul generalna RP w Ostrawie. — Pielęgnowanie polskich nagrobków to pokazanie naszej dumy z tego, że tutaj żyjemy — mówi Chwastowicz. — A działalność miejscowych Polaków jest tak wielowymiarowa i tak intensywna, że jestem w stanie zrozumieć, że czasami zabraknie czasu i rąk do pracy, aby zająć się wszystkim. Dlatego pan Stanisław Kołek ze Stowarzyszenia „Olza Pro”, które zajmuje się pielęgnowaniem cmentarzy na Zaolziu, poszukał wsparcia, i ich tutaj zaprosił — dodała Chwastowicz.

Konsul generalna RP w Ostrawie odwiedziła wolontariuszy we wtorek 25 sierpnia podczas ich pracy na cmentarzu w Karwinie-Kopalniach. — Chciałam spotkać się z wolontariuszami z Fundacji „Świetlik” nie tylko po to, żeby ich poznać, ale przede wszystkim wymienić się informacjami, podzielić się tymi materiałami, które my posiadamy i zachęcić do tego, żeby ich przyjazd nie był przedsięwzięciem jednorazowym — wyjaśniła w rozmowie z naszą redakcją Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

(indi)

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.