WARSZAWA / Dzisiaj drugi dzień obrad VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Uczestnicy Zjazdu spotkali się w Kancelarii Premiera. Obrady były okazją do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą.

W imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego wręczył je minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Wśród nagrodzonych znalazły się też dwie organizacje z Zaolzia.

Uhonorowani zostali:

– Jarosław Narkiewicz, Przewodniczący Rady Polonii Świata,
– Marek Kubiak, Przewodniczący oddziału Miasta Wilna Związku Polaków na Litwie,
– Zdzisław Palewicz, Mer rejonu Solecznickiego,

oraz organizacje:
– Stowarzyszenie Wspólnota Polska,
– Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego,
– Fundacja Wolność i Demokracja,
– Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii,
– Polska Misja Katolicka w Brazylii,
– Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej,
– Kongres Polaków w Republice Czeskiej,
– Związek Polaków na Łotwie,
– Związek Polaków w Niemczech,
– Związek Polaków w Rumunii,
– Kongres Polonii Amerykańskiej,
– Komitet Smoleńsko- Katyński ze Stanów Zjednoczonych,
– Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych,
– Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny z Wielkiej Brytanii.

O nagrodzie można przeczytać tutaj.

Źródło: Polonijna Agencja Informacyjna

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.