PRAGA / Wczoraj (9 maja) w Senacie Parlamentu Republiki Czeskiej odbył się wernisaż wystawy panelowej poświęconej Bibliotece Regionalnej w Karwinie z okazji jej 100-lecia.

  W Senacie w Pradze można od wczoraj oglądać wystawę panelową, którą zorganizowano z okazji setnej rocznicy Biblioteki Regionalnej w Karwinie.

  Inicjatorami wydarzenia byli senator Andrzej Feber, wiceprezydent miasta Karwina Andrzej Bizoń oraz dyrektorka karwińskiej biblioteki Markéta Kukrechtová. Podczas uroczystego wernisażu wystąpiła z recitalem fortepianowym Ema Trávníčková.

  Wystawa jest podziękowaniem dla bibliotekarzy

  – Ta biblioteka jest wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że powstała dzięki współpracy przedstawicieli kilku narodowości – czeskiej, ale także polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Ale także dlatego, że Biblioteka Regionalna w Karwinie zawsze miała szczęście do pasjonatów, którzy uczynili z niej centrum edukacji i wydarzeń kulturalnych. Świadczy o tym między innymi nagroda Europejskiej Biblioteki Publicznej z Helsinek – zaznaczył senator Andrzej Feber.

  – Ta wystawa to także moje podziękowanie dla karwińskich bibliotekarzy za ich służbę społeczeństwu – dodał senator.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.