REGION / Województwo morawsko-śląskie znacząco przyczynia się do ochrony zabytków oraz wspiera wydarzenia kulturalne. W tym roku z budżetu województwa na renowację zabytków wydane zostaną 52 miliony koron. Kolejne 60 milionów zarezerwowano na różne wydarzenia kulturalne.

  – Uważam, że renowacja zabytków i nieruchomości zabytkowych jest bardzo ważna. Na marcowym posiedzeniu rady przeznaczono 12 milionów koron w sumie na trzydzieści projektów. Wśród nich znajdują się na przykład remont zamku Bravantice, prace konserwatorskie w kościele św. Jerzego w Pelhřimovie lub renowacja trzech domów z bali w rezerwacie zabytkowym Štramberk. Renowacje pozwolą zachować wartość zabytkową i autentyczność budynków – zaznaczył Lukáš Curylo, wicehetman województwa morawsko-śląskiego ds. Kultury i Opieki nad Dziedzictwem Kulturowym.

  Wszystkie wspierane projekty są wymienione stronie internetowej województwa.

  Województwo wspiera wydarzenia kulturalne, biblioteki i teatry

  Województwo morawsko-śląskie corocznie wspiera również różne działania kulturalne, niezależnie od tego, czy są to mniejsze wydarzenia lokalne, czy wydarzenia o znaczeniu regionalnym, a nawet ponadregionalnym.

  – Patrząc wstecz, warto wspomnieć o dotacjach dla pięćdziesiąt pięć projektów, takich jak Noc Kościołów, Třebovický koláč, Pimprléto, Cieszyński Festiwal Jazzowy i inne koncerty charytatywne, spotkania folklorystyczne czy spektakle teatralne. Zarząd przekazał ponad 33 miliony koron na dwadzieścia pięć takich wydarzeń – powiedział Lukáš Curylo.

  – Województwo morawsko-śląskie finansuje tylko jeden teatr, Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie. Wspieramy jednak również wszystkie inne profesjonalne teatry w naszym regionie, w tym teatry prywatne. W tym roku rozdzielimy między nie prawie 17,5 milionów koron, a kolejne prawie 23 miliony koron trafią do bibliotek. W tym roku przedstawiliśmy nowość, oferujemy dotację dla oddziałów kultury i kreatywności, przeznaczyliśmy na to 5 milionów – tłumaczył Lukáš Curylo.

  Oprócz wyżej wymienionego wsparcia, województwo finansuje różne projekty inwestycyjne swoich organizacji członkowskich. Prawie 3,5 miliarda koron zostanie wydanych w tym roku na różne projekty i budowy w dziedzinie kultury. Wsparcie finansowe otrzyma Galeria Sztuk Pięknych w Ostrawie, Muzeum Ziemi Cieszyńskiej i Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.