Do zadań nowego Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab należą konsolidacja i rozwój prowadzonych w regionie badań między innymi nad fizykochemicznymi właściwościami nowoczesnych materiałów i nanomateriałów znajdujących zastosowanie w wielu dziedzinach. Centrum uroczyście otwarto w marcu 2023 na Uniwersytecie Śląskim.

  Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab (CMBM SPIN-Lab) to nowe laboratoria dostosowane do wymagań najnowszych mikroskopów elektronowych i sił atomowych. Są to również pomieszczenia do prowadzenia prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz realizacji usług i projektów. Centrum jest zlokalizowane w nowym budynku laboratoryjnym w chorzowskim kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Inwestycja kosztowała ponad 31,5 milionów złotych i była dofinansowana ze środków unijnych.

  Mikroskop elektronowy to mikroskop, który do obrazowania materii wykorzystuje elektrony rozpędzone do bardzo dużych prędkości. Jest to urządzenie, które umożliwia nam obserwowanie materii z dużo większym powiększeniem niż pod promieniowaniem światła widzialnego. Jest to powiększenie do kilku milionów.

  Relacja z uroczystego otwarcia Centrum SPIN-Lab w Chorzowie:

  Zadania Centrum SPIN-Lab

  Nowo utworzone Centrum będzie spełniało niezwykle istotne zadania. To właśnie tu konsolidowane i rozwijane będą prowadzone w regionie badania. Innowacyjny charakter przejawia się zarówno w wyjątkowej infrastrukturze badawczej, jak i nowoczesnej strukturze organizacyjnej, a także zintegrowanych programach badawczych i edukacyjnych angażujących biznesowych partnerów projektu oraz kooperujące jednostki badawcze, takich jak Politechnika Śląska i Śląski Uniwersytet Medyczny.

  Nowoczesne wyposażenie Centrum umożliwia badanie fizykochemicznych właściwości nowoczesnych materiałów i nanomateriałów, znajdujących zastosowanie między innymi w medycynie (nowe leki i mechanizmy ich oddziaływania), farmacji (kontrolowane dostarczanie substancji aktywnych), lotnictwie (kompozyty funkcjonalne), motoryzacji (lekkie konstrukcje, baterie), w nowoczesnych panelach fotowoltaicznych trzeciej generacji (barwnikowe i perowskitowe panele fotowoltaiczne) i wielu innych dziedzinach.

  Porozumienie ponad stu specjalistów z różnych obszarów mikroskopii zarówno z uczelni, jak i ośrodków badawczych różnych firm, pozwala realizować usługi badawcze, rozwojowe i edukacyjne, doradztwo naukowo-techniczne, szkolenia, warsztaty i seminaria oraz usługi eksperckie. Część badań ma być skomercjalizowanych.

  Uniwersytet Śląski przygotował krótki film prezentującego centrum SPIN-Lab:

  Wyposażenie Centrum SPIN-Lab

  Działania inwestycyjne zakończono w 2022 roku, uruchamiając najnowocześniejsze na Śląsku centrum mikroskopii specjalizujące się w korelacyjnych badaniach materii, szczególnie materii miękkiej. Centrum zostało wyposażone w nowoczesną i zaawansowaną aparaturę laboratoryjną czeskiej firmy TESCAN, która jest jedną z wiodących firm w usługach i w przemyśle wysokich technologii w skali światowej, w Czechach jest najważniejszym ośrodkiem specjalizujących się w tego typu usługach i produktach technicznych. Podczas uroczystego otwarcia Centrum 1 marca 2023 została podpisana umowa o dalszej współpracy z firmą TESCAN.

  W Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab znajduje się:

  • transmisyjny mikroskop elektronowy przystosowany do badań w warunkach kriogenicznych,
  • skaningowy mikroskop elektronowy sprzężony z ksenonowym działem jonowym,
  • skaningowy mikroskop elektronowy z detektorami EDX, WDX i spektrometrem Ramana,
  • mikroskop konfokalny z białym laserem,
  • oraz mikrotomograf rentgenowski.

  To najnowocześniejsza aparatura dostępna na rynku, która umożliwia korelacyjne badanie materii w skali molekularnej i powiązanie właściwości materiałów z ich strukturą. Dzięki tej aparaturze przyspiesza się elektrony do prędkości połowy prędkości światła, czy też ogląda próbki w temperaturze około minus sto osiemdziesiąt stopni Celsjusza.

  Cele i perspektywy projektu Centrum SPIN-Lab

  Realizacja projektu CMBM SPIN-Lab, między innymi poprzez partycypowanie w globalnym trendzie rozwoju badań mikroskopowych dotyczącym materiałów biologicznych, biochemicznych, inżynierskich, medycznych i farmaceutycznych, umożliwi stworzenie centrum doskonałości w obszarze badania materii, w szczególności miękkiej, metodami mikroskopowymi.

  Centrum wpisuje się w intensywny postęp w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, związany z rozwojem w obszarze mikroskopowego obrazowania materii w skali molekularnej, włącznie z badaniami w warunkach kriogenicznych, skorelowanego z obrazowaniem spektroskopowym.

  Źródło: Uniwersytet Śląski w Katowicach

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.