CIESZYN / W Cieszynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Kultura i Natura. Społeczności lokalne dla dziedzictwa: dobre praktyki w Europie Środkowej”. Panele dyskusyjne odbywały się w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn. Były także wyjazdy w teren.

  Konferencja poświęcona była inspirującym inicjatywom lokalnych liderów i liderek na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego swoich małych ojczyzn. Dyskutowano o dziedzictwie jako unikatowej wartości dla lokalnych społeczności. Zaprezentowano dobre praktyki z transgranicznego regionu Śląska Cieszyńskiego, Polski, Europy Środkowej i Norwegii.

  Zachowanie dziedzictwa miejsca oraz rozwój ekoturystyki

  Opowiadano także o sposobach na interpretację i zachowanie dziedzictwa miejsca oraz rozwój ekoturystyki. Zwrócono także uwagę na udział kobiet – liderek w wykorzystywaniu dziedzictwa do rozwoju lokalnego, podnoszeniu jakości życia oraz uwrażliwianiu na piękno tkwiące w kulturze, naturze i krajobrazie.

  Hostětín w Białych Karpatach

  Jedną z prelegentek była Yvonna Gaillyová z Czech. Opowiadała o wsi Hostětín w Białych Karpatach, w której ekologiczne rozwiązania wdrażane są już od 30 lat.

  – Nasza wieś to przykład bardzo świadomego rozwoju, który opiera się o dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne tej pięknej krainy, jaką są Białe Karpaty. Zwracamy dużą uwagę na wspieranie lokalnej ekonomii oraz na ochronę klimatu. Tak więc pracujemy nad odnawialnymi źródłami energii. Pokazywałam, jak tak prowadzony rozwój może być atrakcyjny dla odwiedzających. Przyjeżdżają popatrzeć, jak to u nas funkcjonuje wójtowie innych miejscowości, studenci. Można zobaczyć, jak ten równoważony rozwój wpływa na miejsca pracy, jak pieniądze zostają na miejscu.

  Cała nasza wioska oparta jest na odnawialnych źródłach energii. My nad tym pracujemy od trzydziestu lat. A teraz okazało się, jak jest to ważne. Teraz każdy chciałby tak funkcjonować, by samemu produkować sobie na dachu prąd, żeby móc podstawowe potrzeby zaspokoić tym, co produkowane jest na miejscu. Regionalna samowystarczalność teraz stała się niesamowicie ważna — wyjaśniała Yvonna Gaillyová.

  Gaillyová zwróciła uwagę na fakt, że choć Hostětín drogą zrównoważonego rozwoju i dążenia do energetycznej samowystarczalności podąża już 30 lat, to ciągle nie jest to droga zakończona. Przykładowo obecnie do Hostětína jeżdżą pociągi spalinowe. Dążąc do minimalizowania negatywnych wpływów na środowisko, mieszkańcy Hostětína czekają na elektryfikację linii kolejowej.

  Warto też zauważyć, że turystyka, czy w tym wypadku ekoturystyka, bynajmniej nie jest podstawą utrzymania mieszkańców Hostětína. – Wielu naszych mieszkańców pracuje w tłoczni soków, w której przetwarzane są jabłka z miejscowych sadów — wyjaśnia Gaillyová.

  Podpisano deklaracje

  Na zakończenie konferencji podpisano dwie deklaracje: Środkowoeuropejską deklarację o roli turystyki zrównoważonej w ochronie i zachowaniu dziedzictwa i Deklarację o współpracy Cieszyńskiego Szlaku Wina w ramach sieci Greenways.

  Konferencję 29 marca zorganizował Fundusz Partnerstwa Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej “OLZA”. Towarzyszyło jej podpisanie okolicznościowych Deklaracji. Miało ono miejsce w środę 29 marca w Sali wystaw Zamku Cieszyn.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.