CZESKI CIESZYN / Kwiecień dla uczniów klas dziewiątych szkół podstawowych jest miesiącem kluczowym. Właśnie w tym tygodniu w czwartek i piątek odbywają się egzaminy wstępne do szkół średnich na terenie Republiki Czeskiej.

  Egzaminy wstępne odbyły się również w Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie. Do egzaminów podchodzili uczniowie, którzy wybrali kierunki zakończone egzaminem maturalnym. Kandydaci mieli do rozwiązania jednolite testy z języka czeskiego i literatury oraz matematyki. Wyniki zostaną ogłoszone 28 kwietnia 2023 roku.

  Do Akademii Handlowej zgłosiło się łącznie 60 uczniów. Liczba uczniów zgłaszających się z polskich klas jest wystarczająca, by otworzyć polską klasę. Szkoła planuje do klasy z polskim językiem nauczania przyjąć 15 kandydatów.

  Egzamin z matematyki był trudny

  Egzaminy wstępne w „handlówce” zdawali również dzięwiątoklasiści z Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni.

  – Testy z matematyki były trudniejsze niż te, na podstawie których przygotowywaliśmy się do egzaminów. Jednym z powodów, dla których zdecydowałem się na zdawanie do Akademii Handlowej, jest fakt, że mieszkam blisko – powiedział Jakub Hladík.

  – Matematyka była trudna. I był też duży stres – zgodził się z kolegą Tomasz Wałach.

  – Zgłosiłem się do Akademii Handlowej, ponieważ interesuję się ekonomią i biznesem. Jako drugą szkołę średnią wybrałem Szkołę Średnią Technologii i Usług w Karwinie. Ponieważ jestem strażakiem-ochotnikiem, wybrałem kierunek „technik pożarnictwa” – dodał Tomasz Wałach.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.