BŁĘDOWICE / W niedzielę 19 marca na zebraniu sprawozdawczym spotkali się członkowie Miejscowego Koła w Błędowicach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Zebranie uświetnił program artystyczny w wykonaniu dzieci z miejscowej szkoły.

  Wiersze recytowali Alicja i Dawid Nenička. Występ wokalny natomiast zaprezentowało trio: Anna Halámka, Daniela Kristen i Zuzanna Mičková.

  W dalszej części zebrania Piotr Chroboczek, prezes MK PZKO Błędowice podsumował działalność koła w minionym roku oraz przedstawił plan na rok 2023.

  W ubiegłym roku odbyło się 12 zebrań zarządu MK. Na zebraniach było obecnych średnio 19 członków – co oznacza 53 %. Komisja Rewizyjna pracuje w trzy osobowym składzie. Kontakt z człokami koła utrzymuje zarząd dzięki ofiarnej pracy 12 rejonowych pod kierownictwem pani Haliny Hekera. – Należy również zwrócić uwagę na nasz Informator, który od lat uzupełnia kontakt zarządu naszego koła z bazą członkowską. Informuje o wszystkich imprezach i przekazuje życzenia jubilatom. Materiały do informatora przygotowuje p. Halina Chmiel, a redaguje go pan Marek Bystroń. Za ich pracę serdecznie dziękuję – mówił Chroboczek.

  Koło liczy 322 członków. W jego strukturach pracują Kluby: Kobiet, Seniora, Średniaka, kapela Kamraci i zespół śpiewaczy, Zespół Regionalny Błędowice.

  Dożynki odbędą się 2 września

  Wśród planów omówiono imprezy wewnętrzne koła, takie, jak smażenie jajecznicy, wycieczka Klubu Kobiet czy udział zespołu Błędowice w wydarzeniach folklorystycznych, a także imprezy organizowane przez Koło dla całej okolicznej społeczności i wszystkich chętnych. Cieszące się wielką popularnością także wśród gości z odleglejszych miejscowości dożynki odbędą się 2 września. Bal karnawałowy natomiast 27.01.2024.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.