KARWINA / Miasto Karwina ponownie szuka osobistości, które mają niezwykły wpływ na wydarzenia kulturalne w mieście. Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki za rok 2022 zostaną wręczone w ramach obchodów Dnia Karwiny. Wnioski z propozycjami można przesyłać do 11 kwietnia 2023.

  W ubiegłym roku wśród laureatów znaleźli się również Polacy, na przykład Marta Orszulik, Renata Siwek oraz MK PZKO Karwina-Raj.

  Nagroda przyznawana jest osobom i grupom, szczególnie z okazji jubileuszu, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, za wyjątkowe osiągnięcie artystyczne lub za całokształt pracy w dziedzinie kultury. Poszukiwane są również wyjątkowe młode talenty w tej dziedzinie.

  Co musi zawierać wniosek o przyznanie nagrody

  Wniosek o przyznanie nagrody musi zawierać następujące informacje:

  • dane osoby nominowanej do nagrody, tj. imię, nazwisko, tytuł, miejsce stałego zamieszkania, dane kontaktowe; w przypadku osoby prawnej nazwę, numer rejestracyjny, siedzibę i dane kontaktowe
  • uzasadnienie wnioskodawcy, wraz z wszelką dokumentacją
  • zgodę proponowanego kandydata na opublikowanie w przypadku przyznania nagrody jego danych osobowych oraz szczegółów dotyczących jego działalności zawodowej lub innej, w związku z którą jest proponowany do nagrody
  • dane i podpis wnioskodawcy

  Więcej informacji można znaleźć na stronach miasta Karwina.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.