CIESZYN / „Czytelnio Polska, cześć ci, cześć. Dorobek polskich słuchaczy Akademii Górniczej w Leoben” – taki tytuł nosi publikacja autorstwa Magdaleny Bernackiej i prof. Piotra Czai. Została obszernie omówiona w piątkowe popołudnie 2 lutego podczas spotkania z autorami w Książnicy Cieszyńskiej.

  Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji multimedialnej przybliżającej dzieje założonej w 1878 r. polskiej Czytelni Akademików Górniczych w austriackim Leoben, a także opowieści o losach kilkudziesięciu jej polskich absolwentów.

  Na przełomie XIX i XX wieku w Leoben – austriackim miasteczku położonym u stóp Alp Żelaznych nad rzeką Murą studiowało wielu młodych ludzi ze Śląska Cieszyńskiego. Pracowali oni później w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. Byli cenionymi fachowcami i oddanymi krzewicielami polskości. Później tworzyli przemysł górniczy i hutniczy w polskiej części Górnego Śląska.

  Warto zauważyć, że w omawianych historiach sporo było wątków zaolziańskich. Nie dziwi zatem duża frekwencja słuchaczy z Zaolzia.

  Nagrania całości spotkania wysłuchać można tutaj:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.