POLSKA / Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy i skautów na całym świecie w rocznicę urodzin twórcy skautingu sir Roberta Baden–Powella. Z tej okazji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spotkał się 22 lutego 2023 roku z przedstawicielami wszystkich polskich organizacji harcerskich. W spotkaniu wzięli udział również członkowie Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej.

  Spotkanie z Andrzejem Dudą odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Na miejsce przybyli przedstawiciele wszystkich organizacji harcerskich objętych Honorowym Protektoratem Prezydenta RP, zarówno z Polski, jak i działających poza granicami kraju. Do Pałacu Prezydenckiego przybyli także goście z Ukraińskiej Organizacji Skautowej w Polsce – PŁAST.

  Prezydent przekazał pamiątkowe odznaki

  Podczas tradycyjnego spotkania Prezydent RP przekazał na ręce przedstawicieli nowo mianowanych harcmistrzów pamiątkowe odznaki. W ostatnim roku we wszystkich organizacjach objętych Honorowym Protektoratem stopnie te uzyskało 145 druhen i druhów.

  Andrzej Duda podziękował harcerzom za zaangażowanie i niesienie pomocy w każdych warunkach. Ponadto z okazji Dnia Myśli Braterskiej Prezydent wręczył naczelnikom organizacji harcerskich okolicznościowe kartki z przesłaniem, które zostały rozesłane do wszystkich harcerzy.

  Panowała przyjazna atmosfera

  O spotkaniu rozmawialiśmy z harcmistrzem, naczelnikiem Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej Krzysztofem Miturą.

  Pierwszy raz brałeś udział w tym spotkaniu?

  Pierwszy raz nasza delegacja brała udział w takim spotkaniu w roku 2019. W tym roku uczestniczyłem w tym spotkaniu wraz z dwoma członkami Rady Naczelnej Grzegorzem Młynarczykiem oraz Andrzejem Glacem. Polskie organizacje harcerskie i skautowe w Polsce i poza granicami kraju działają pod protektoratem Prezydenta. Kiedy Kancelaria Prezydenta organizuje takie spotkania, to przesyła nam imienne zaproszenia.

  Jak przebiegało spotkanie?

  Spotkanie trwało dwie godziny. Przyjechało czternaście dwu albo trzyosobowych delegacji. Najpierw odbyła się zbiórka, a później już w obecności prezydenta zaśpiewaliśmy piosenkę. Następnie prezydent symbolicznie wręczył stopnie harcmistrza organizacjom, które w tym roku zakończyły próby na tym stopniu. Później Andrzej Duda osobiście powitał się z każdą delegacją i wręczył nam pamiątkowy dyplom.

  Potem usiedliśmy wokół symbolicznego ogniska, śpiewaliśmy piosenki. Pan prezydent wygłosił gawędę, podziękował za działalność harcerzy. Była okazja do dyskusji na różne temat. Na zakończenie prezydent podchodził do każdej delegacji i porozmawiał. Przygotowany był też dla nas symboliczny poczęstunek.

  O czym rozmawialiście z prezydentem ?

  Na rozmowę mieliśmy tylko pięć minut. Więc zdążyliśmy omówić dwa tematy. Rozmawialiśmy ogólnie o stosunkach polsko-czeskich. Dyskutowaliśmy również o naszym nowym prezydencie i Andrzej Duda zdradził nam, że cieszy się na spotkanie z Petrem Pavlem.

  Jakie są twoje wrażenia z tego spotkania ?

  Ogólnie atmosfera była tam bardzo przyjazna, wśród organizatorów są bardzo mili ludzie. Jeżeli chodzi o środowisko harcerzy to my, chociaż się nie znamy, to i tak nie uważamy się za obcych i od razu znajdujemy wspólne tematy. A druga kwestia to osobiste spotkanie z polskim prezydentem. Jest człowiekiem bardzo serdecznym, na pewno dałoby się z nim rozmawiać dłużej. Było to bardzo naturalne. Myślę też, że przed nami zdjął maskę polityczną. Było przyjemnie i chętnie tam wrócę.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.