Rozpoczęła się XIV edycja konkursu „Być Polakiem”. Organizator konkursu fundacja „Świat na TAK” zaprasza więc dzieci, młodzież i nauczycieli ze szkół polonijnych i polskich działających poza granicami kraju do udziału w konkursie. Zachęca także tych, których języka polskiego i polskiej historii uczą rodzice i tych, którym w nabieraniu sprawności w posługiwaniu się polszczyzną pomaga komputer lub pracownicy polskich placówek kultury.

  W poprzednich trzynastu edycjach wzięło udział już około 13 tysięcy uczestników z ponad czterdziestu krajów świata.

  Inauguracja XIV edycji konkursu

  Inauguracja XIV edycji konkursu odbyła się 26 listopada 2022 roku w Ambasadzie RP w Wilnie. Obecna była poseł na Sejm RP, inicjatorka konkursu i przewodnicząca jego komitetu organizacyjnego Joanna Fabisiak. Publiczność zachwycały tańce w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tańca „Sto uśmiechów”.

  Tematy konkursu

  Moduł A – dla dzieci i młodzieży:

  • Grupa I – prace plastyczne, wiek 6 – 9 lat
   „Polska okiem i pędzlem podróżnika – reportera”
  • Grupa II – prace literackie, wiek 10 – 13 lat
   „Przygoda jaką przeżyłam/przeżyłem, lub chciałabym/chciałbym przeżyć w Polsce”
  • Grupa III – prace literackie, wiek 14 – 16 lat
   „Współcześni (XX i XXI w.) polscy odkrywcy i wynalazcy, żyjący i pracujący poza granicami Polski”
  • Grupa IV – prace literackie, wiek 17 – 22 lata
   „Od Syberii do Londynu. Żołnierze w mundurach i w cywilu w Armii Generała Władysława Andersa”
  • Grupa V – prace filmowe, wiek – 10 – 22 lata
   „Polska legenda – mój film”

  Tematy dla grup młodszych koncentrują się wokół poznania uroków Polski i opisie emocji, związanych z osobistym spotkaniem z Polską lub tęsknotą za takim spotkaniem. Tematy grup starszych natomiast zachęcają młodzież do zainteresowania się Polakami żyjącymi poza Krajem, których dokonania w pozytywny sposób wpłynęły na postrzeganie Polski we współczesnym świecie.

  Moduł B – dla nauczycieli:

  • Scenariusz lekcji „Gramatyka na wesoło ”

  W tej edycji uwaga będzie poświęcona fleksji lub składni czasownika. Organizatorzy przede wszystkim jednak chcą skupić się na formie i sposobie przekazu i utrwalaniu materiału gramatycznego. W wesoły sposób. Oczekiwane są więc konspekty, w których zagadnienia językowe będą prezentowane uczniom przy pomocy tekstów, ćwiczeń i zabaw dowcipnych, żartobliwych a może nawet nieco krotochwilnych.

  Cele konkursu

  Celem konkursu jest umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.

  Z kolei konkurs dla nauczycieli obrał sobie za cel promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną.

  Kalendarium konkursu

  Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych to 18 marca 2023 roku. (Dzieci i młodzież urodzeni przed 18 marca w konkretnym roku – traktowani są jako „młodsi”, piszą w niższej kategorii wiekowej. Urodzeni po 18 marca – powinni pisać w starszej grupie).

  W dniach 21 do 23 kwietnia 2023 odbędą się obrady jury w Warszawie, a około 30 kwietnia na stronie internetowej konkursu zostaną ogłoszone wyniki. 2 sierpnia 2023 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się gala XIV edycji konkursu „Być Polakiem”.

  Więcej informacji dotyczących konkursu, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej konkursu.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.