KARWINA / W Karwinie ma powstać kompleks, który będzie służył celom naukowym i badawczym, a jednocześnie będzie także atrakcją turystyczną i ciekawą przestrzenią rekreacyjną.

  W ramach projektu EDEN Silesia w 2027 roku pomiędzy polem golfowym w Karwinie-Lipinach a zamkniętą kopalnią Darków ma powstać nowoczesny pawilon otoczony parkiem o wielorakich funkcjach edukacyjno-rekreacyjnych.

  O projekcie już pisaliśmy. Podczas konferencji prasowej, którą na Uniwersytecie Śląskim w Karwinie zorganizowano w ub. tygodniu, przedstawiono zmiany projektu względem poprzedniego.

  Odchodzenie od czarnego do zielonego

  „Eden Silesia” to jeden ze strategicznych projektów województwa morawsko-śląskiego, które mają pomóc regionowi karwińskiemu, gdy zakończy się wydobycie węgla. Jak określił to Jakub Unucka, zastępca hetmana województwa morawsko-śląskiego, projekt „Eden” to odchodzenie od czarnego w stronę zielonego.

  Całym projektem kieruje Uniwersytet Śląski w Opawie. Partnerami są natomiast województwo morawsko-śląskie i miasto Karwina, które ma zakupić od spółki węglowej OKD niezbędny grunt. Ma to być kapitał, jaki miasto włoży w projekt.

  Zmieniła się lokalizacja oraz ostateczny wygląd projektowanego kompleksu

  Zmieniona została nieco, względem pierwotnych planów, lokalizacja karwińskiego Edenu. Kompleks powstanie bliżej centrum Karwiny, pomiędzy polem golfowym w Karwinie-Lipinach a zamkniętą kopalnią Darków.

  – Lokalizacja bliżej centrum zapewni lepszą integrację z ogólną infrastrukturą miasta — stwierdził Lukáš Raszyk, zastępca burmistrza Karwiny.

  Nie zmieniła się powierzchnia planowanego kompleksu. Wynosi około 50 ha. Zmniejszono natomiast rozmiar głównego budynku. Obiekt wzniesiony według nowego projektu będzie znacznie mniej energochłonny. Zaprojektowała go londyńska pracownia architektoniczna Grimshaw.

  Zakres budynku głównego został zmniejszony ze względu na wzrost kosztów prac budowlanych w stosunku do roku 2021, kiedy to wykonano wstępne studium projektu, a także w celu zmniejszenia energochłonności całego przedsięwzięcia.

  Edukacja i rekreacja, ale większy akcent położony jest na misję naukową planowanego kompleksu

  W głównym budynku będzie miejsce do prowadzenia zajęć edukacyjnych i prac badawczych. Wokół niego natomiast znajdą się ogrody ozdobne i użytkowe, strefy wodne, przestrzenie do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu. Posadzone zostaną rośliny, z których wyrośnie las przypominający las prehistoryczny, z którego później powstał na tym terenie węgiel.

  Podczas czwartkowej konferencji prasowej Jakub Unucka przyznał, że w zmienionym projekcie większy akcent położony jest na misję naukową planowanego kompleksu. Wyjaśnił, że przedsięwzięcie ma być w pierwszej fazie realizowane jako projekt czysto naukowy. Dzięki temu ma większe szanse na otrzymanie dotacji z funduszy europejskich.

  – Jeśli Eden ma powstać jako placówka naukowa, to może otrzymać dofinansowanie nawet w 95 procentach, natomiast jako atrakcja turystyczna miałby szansę na zwrot tylko 40 procent kosztów — wyjaśnił.

  Otwarcie w 2027 roku

  Projekt „Eden Silesia” ubiega się o ponad dwa miliardy koron w ramach Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji. Zgodnie z warunkami dotacji, projekt musi być ukończony i gotowy do otwarcia do 2027 roku.

  Tomáš Gongol, prorektor ds. strategii i komunikacji Uniwersytetu Śląskiego wyjaśnił, że w planowanym kompleksie powstanie instytut zrównoważonego rozwoju. Odbywać się będą tam zajęcia z takich przedmiotów jak m.in. zrównoważone rolnictwo i ogrodnictwo.

  Jednak cały kompleks ma stworzyć także przestrzeń do wypoczynku i aktywności kulturalnej dla mieszkańców miasta i okolicy.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.