Centrum Polskie Kongresu Polaków planuje od nowego roku realizować kursy języka polskiego dla absolwentów polskich szkół na Zaolziu. Tych, którzy nie kontynuują dalszej nauki w języku polskim.

– Zapraszamy absolwentów polskich szkół na Zaolziu do uczestniczenia w kursie języka polskiego. Kurs odbędzie się w trybie online. Jego celem będzie rozwijanie znajomości języka polskiego, ćwiczenia konwersacyjne, wzbogacenie zasobu słów u uczestników. W kursie mogą wziąć udział absolwenci polskich szkół, którzy nie kontynuują nauki w języku polskim – powiedział Michał Przywara z Centrum Polskiego.

Lekcje trwające 60 minut będą się odbywały raz w tygodniu przez pół roku. Koszt takiego kursu jest symboliczny i wynosi 200 KCZ za miesiąc. Zgłoszenie należy przesłać na e-mail centrumpolskie@polonica.cz do 15 grudnia 2022. W wiadomości trzeba wpisać imię, nazwisko i rok urodzenia. Projekt jest finansowany przez Fundusz Rozwoju Zaolzia.


KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.