TRZYNIEC / W poniedziałek (28 listopada 2022) od godziny 20:00 odbyły się w Trzyńcu ćwiczenia taktyczne Zintegrowanego Systemu Ratunkowego. W ramach weryfikacji zewnętrznego planu awaryjnego Huty Trzyniec i Energetyki Trzyniec uczestnicy szkolili się, jak postępować w przypadku wycieku gazu konwertorowego.

  Podczas ćwiczenia położono nacisk na powiadomienie jednostek Zintegrowanego Systemu Ratunkowego i innych podmiotów zapewniających realizację zadań wynikających z planu.

  Obejmował również szkolenie taktyczne zaangażowanych jednostek Zintegrowanego Systemu Ratunkowego, czyli jednostek ochrony przeciwpożarowej, policji, trzynieckiej straży miejskiej oraz pogotowia ratunkowego.

  Wyciek gazu konwertorowego oraz ranny pracownik

  Przedmiotem ćwiczeń był wyciek gazu konwertorowego przez szczelinę zbiornika gazu oraz opatrzenie rannego pracownika.

  Alarm został ogłoszony przez dyspozytora na podstawie sygnalizacji ze stacji monitorowania. Jednostka straży pożarnej z Huty Trzynieckiej po przybyciu na miejsce zdarzenia dokonała pomiaru stężeń niebezpiecznego gazu. Dowódca oddziału wezwał kolejne jednostki.

  Strażacy weszli na teren, gdzie znajduje się zbiornik gazu, i na noszach wynieśli pracownika zatrutego gazem. W bezpiecznym miejscu udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Pomiary stężeń gazów i bezpieczeństwo ruchu drogowego

  Pozostałe jednostki straży pożarnej biorące udział w ćwiczeniach przeprowadzały pomiary stężeń gazów na wyznaczonych wcześniej trasach, a także za pomocą mobilnych syren alarmowych ostrzegały mieszkańców strefy zagrożonej. Policjanci dbali o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

  Oprócz straży pożarnej Huty Trzynieckiej w ćwiczeniach uczestniczyli zawodowi strażacy z Trzyńca, Frydku-Mistku, Czeskiego Cieszyna i Ostrawy-Zabrzegu. Do nich dołączyła ochotnicza straż pożarna z Bystrzycy i Frydku.

  Policja zadysponowała sześć pojazdów, pogotowie ratunkowe jeden ambulans, a straż miejska włączyła się do ćwiczeń z trzema pojazdami.

  SMS-y ostrzegawcze

  Po raz pierwszy został zastosowany system SMS-ów ostrzegawczych. Są one uruchamiane przez Krajowe Centrum Operacyjno-Informacyjne na żądanie Regionalnego Centrum Operacyjno-Informacyjnego. Zaletą tego systemu jest możliwość wysyłania SMS-ów do mieszkańców danego terenu niezależnie od operatora.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.