HAWIERZÓW / W sobotę, 29 października, w samo południe zmarł doc. inż. arch. Josef Kiszka. Urodzony w 1952 roku w Żywocicach architekt był kierownikiem Instytutu Projektowania Wydziału Architektury Politechniki w Brnie. Uczelnię ukończył w 1976 roku na Wydziale Budownictwa Lądowego. Zaprojektował m.in. Gimnazjum w Orłowej.

Skończył także studia podyplomowe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki w Brnie (1987-1988). W latach 1976-1977 pracował w Biurze Głównego Architekta w Ostrawie. W latach 1977-1990 pracował w Stavoprojekt Ostrava, AT4 Havířov.

W 1990 roku założył w Ostrawie studio architektoniczne ARKISS. W 1993 roku uzyskał uprawnienia Czeskiej Izby Architektów (czes. Česká komora architektů), w 2005 roku uprawnienia Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2007 roku uprawnienia projektowe na Słowację.

Projektował i uczył

W swojej praktyce z powodzeniem zaprojektował wiele budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz wykonał wiele studiów i planów urbanistycznych. Brał udział w wielu ważnych krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych, w których zdobył sporo nagród i wyróżnień. W 2018 roku otrzymał nagrodę Jožego Plečníka za całokształt twórczości w architekturze i budownictwie.

Od 2006 roku wykładał na Wydziale Inżynierii Lądowej w Wyższej Szkole Górniczej – Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie (czes. Fakulta stavební VŠB – Technická univerzita Ostrava), gdzie w latach 2015-2018 był również członkiem rady doktorskiej programu studiów doktoranckich w zakresie inżynierii miejskiej. W 2015 roku habilitował się na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Technologicznej (czes. Vysoké učení technické v Brně), a rok później został kierownikiem Instytutu Wzornictwa. Był też opiekunem studiów magisterskich na kierunkach architektura i urbanistyka.

W swojej działalności dydaktycznej skupił się głównie na pracy studyjnej, nadzorując prace licencjackie, magisterskie i doktorskie. Stał się szanowanym mentorem i silnym wzorem do naśladowania dla wielu studentów. W licznych projektach badawczych, międzynarodowych warsztatach i artykułach korzystał z tego, że znał zarówno polskie, jak i czeskie środowisko.

Poza praktyką projektową prowadził działalność w wielu innych dziedzinach. Od początku istnienia zaangażowany był w prowadzenie Czeskiej Izby Architektów. W latach 1993-2004 był m.in. członkiem zarządu. Od 1999 roku był prezesem Fundacji Arcus.

Ostatnie pożegnanie

Pogrzeb śp. Józefa Kiszki odbędzie się w piątek, 4 listopada, o godz. 13.00 w kościele ewangelickim w Hawierzowie-Suchej.

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.