W Polsce i na całym świecie trwają przygotowania do przyszłorocznych obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – najsłynniejszego polskiego astronoma i jednego z największych naukowców w historii świata.

  Redakcja Zwrotu realizuje z tej okazji Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku i Astronomii. Pytania konkursowe będą publikowane w miesięczniku „Zwrot” oraz na portalu zwrot.cz.

  Konkurs Kopernikowski

  Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku i astronomii realizowany na stronach miesięcznika Zwrot i serwisu internetowego zwrot.cz przebiega równolegle z rokiem szkolnym 2022/2023. Konkurs rozpoczął się we wrześniu 2022 i zakończy się w czerwcu 2023. Pytania konkursowe będą publikowane najpierw w drukowanym „Zwrocie”, następnie kilka dni później na portalu zwrot.cz.

  Odpowiedzi na pytania konkursowe będzie można znaleźć w artykułach dotyczących Mikołaja Kopernika publikowanych w miesięczniku „Zwrot” w cyklu pt. U progu rocznicy kopernikowskiej. Odpowiedzi można szukać również w bogatej biografii, której spis znajduje się niżej.

  Kategorie

  Konkurs jest otwarty dla każdego. W konkursie mogą brać udział dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami.

  Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe:

  • kategoria I – uczestnicy w wieku do 10,
  • kategoria II – uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat,
  • kategoria III – uczestniczy w wieku od 16 lat.

  Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

  Każdego miesiąca w każdej kategorii z pośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi wylosowani uczestnicy otrzymują nagrody książkowe.

  Październikowe pytania Konkursu wiedzy o Mikołaju Koperniku i astronomii

  • Dla kategorii I (uczestnicy w wieku do 10):

  Podaj imię starszego brata Mikołaja Kopernika.

  • Dla kategorii II (uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat):

   Kto opiekował się Mikołajem Kopernikiem i jego bratem po śmierci ojca?

  • Dla kategorii III (uczestniczy w wieku od 16 lat):

  Podaj autora i nazwę dzieła, które było podstawowym podręcznikiem astronomii od starożytności aż po czasy Mikołaja Kopernika.

  Odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres info@zwrot.cz do 10 listopada 2022. W temacie wiadomości mailowej należy dopisać: KONKURS.

  Uczestnicy kategorii I i II oprócz odpowiedzi na pytanie podają imię i nazwisko, klasę i adres szkoły, do której uczęszczają. Uczestnicy kategorii III oprócz odpowiedzi na pytanie podają imię, nazwisko i adres domowy.

  Bibliografia

  Na rynku księgarskim i w bibliotekach można znaleźć dużo publikacji opisujących życie, działalność i doniosłość przełomu, który Mikołaj Kopernik dokonał w astronomii.

  Oto spis tych najpopularniejszych:

  1. Adamczewski Jan, Mikołaj Kopernik i jego epoka, Warszawa 1972.
  2. Adamczewski Jan: Polska ojczyzna Kopernika, Warszawa 1973.
  3. Bałdowski Jan, Szlakiem Kopernika, Warszawa 1973.
  4. Bogucka Maria, Ziemia i czasy Kopernika, Wrocław 1972.
  5. Centkowski Jerzy, Fromborski samotnik, Warszawa 1973.
  6. Górski Karol, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, Wrocław 1973.
  7. Łopuszański Piotr, Mikołaj Kopernik. Nowe oblicze geniusza, Warszawa 2022.
  8. Olkiewicz Joanna, A jednak się porusza, Warszawa 1987.
  9. Pietruszewski Marcin, Wielkie biografie – Mikołaj Kopernik, Toruń 2014.
  10. Rybka Eugeniusz, Kopernik człowiek i myśl, Warszawa 1972.
  11. Szostakowski Stanisław, O Mikołaju Koperniku, Warszawa 1971.
  12. Sikorski Jerzy, Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Warszawa 1997
  13. Ziemniccy Katarzyna i Paweł, Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku, Łódź 2019.
  14. Zonn Włodzimierz, Rewolucja kopernikańska, Warszawa 1972.

  Oczywiście można korzystać z Wikipedii, z różnych innych encyklopedii i materiałów.

  Dla najmłodszych wybrałem następujący filmik na YouTubie:

  Cel konkursu

  Konkurs wpisuje się w przypadającą na 19 lutego 2023 roku 550. rocznicę urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. Konkurs jest jednym z wydarzeń, które uświetnią przyszłoroczne obchody Roku Kopernikańskiego.

  Celem konkursu jest:

  • rozbudzanie zainteresowania i pogłębianie wiedzy na temat polskiej historii, nauki i kultury,
  • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz tradycji narodowych,
  • popularyzacja wiedzy o życiu i działalności wielkiego Polaka – Mikołaja Kopernika.

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.