WARSZAWA / 16 listopada 2022 roku w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) odbyła się inauguracja Międzynarodowej Konferencja Naukowej „10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej”.

  Konferencja trwa od 16 do 18 listopada. Obejmuje kilkadziesiąt referatów poświęconych badaniom Polonii na 5 kontynentach, głównie na podstawie wydawnictw prasowych oraz archiwaliów, których digitalizacją i udostępnianiem zajmuje się od 10 lat Polonijna Biblioteka Cyfrowa (PBC).

  Patronat ministrów

  Patronat Honorowy nad Konferencją objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.

  Zebranych w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) powitał Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW prof. dr hab. Janusz Adamowski. Referat wstępny na temat 10 lat istnienia biblioteki wygłosił prof. Dariusz Kuźmina, kustosz i założyciele PBC.

  Polonijna Biblioteka Cyfrowa

  Minister Jan Dziedziczak w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną instytucją jest Polonijna Biblioteka Cyfrowa, która nie tylko przyczynia się do zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego wytworzonego poza granicami i do popularyzacji tematyki związanej z polskim wychodźstwem.

  Przyczynia się także do umacniania polskości wśród polonijnych dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie na swoich stronach wydawanych przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga czasopism „Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii”, projektu dofinansowywanego z funduszy konkursu KPRM „Polonia i Polacy za granicą 2022”.

  Zbiory PBC dostępne dla każdego

  Digitalizacja oraz darmowe udostępnianie bezcennego dorobku intelektualnego i kulturalnego społeczności emigracyjnych ostatnich dwóch wieków, na stronach PBC, jest najlepszą możliwością trwałego zachowania i popularyzacji dziedzictwa Polonii i Polaków za granicą.

  Zachęcamy do korzystania z zasobów Polonijnej Biblioteki Cyfrowej http://pbc.uw.edu.pl/. Znajdą tam państwo ponad 20 tys. jednostek archiwaliów – czasopism, książek oraz dokumentów wytworzonych przez Polaków za granicą w XIX – XX w.

  Do najważniejszych kolekcji należą: zbiór prasy wydawanej w Brazylii – „Lud”„Gazetę Polską w Brazylii” oraz z Europy – „Les Amis de la Pologne”„Notre Pologne”„Wiarusa Polskiego” oraz „Pod Prąd”.

  Gratulujemy pięknej 10 letniej działalności, ciekawej konferencji oraz zachęcamy wszystkich do korzystania z zasobów Polonijnej Biblioteki Cyfrowej!

  Przebieg konferencji jest dostępny poniżej:

  Źródło: Polonijna Agencja Informacyjna

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.