REGION / Przed nami kolejna edycja plebiscytu Tacy Jesteśmy. Uroczysta gala odbędzie się 12 listopada 2022 roku w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie. Podczas wieczoru galowego finaliści pokażą próbkę swego talentu. Oczywiście wręczone zostaną też nagrody.

Komisja Kongresu Polaków wybrała dziewięciu finalistów, spośród których zostanie wybranych dwóch laureatów. Pierwszego wybierze Rada Kongresu Polaków, drugiego publiczność. Więcej informacji dotyczących uroczystości i głosowania wkrótce.

Przedstawiamy finalistów, tegorocznej edycji plebiscytu Tacy Jesteśmy.

Jana Raclavská, Urszula Kolber i Józef Szymeczek

Za wydanie książki Kazania Cieszyńskie dokumentującej rozwój języka polskiego na ziemi cieszyńskiej w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, czyli w czasach przednarodowych.


Państwo Danuta i Zenon Wirthowie

Za prowadzenie księgarni polskiej w Czeskim Cieszynie, sprowadzanie polskich książek na Zaolzie, organizację kiermaszy polskiej książki i długoletnią opiekę nad kondycją czytelnictwa polskiego na Zaolziu.


Harcerska Drużyna Wodna Opty

Za długoletnie trwanie na harcerskiej stanicy kresowej, wychowanie kilku generacji młodych Zaolziaków i prowadzenie ich w kierunku samodzielności i odpowiedzielności w czynie i miłości dla ziemi cieszyńskiej.


Władysław Czepiec

Za promecję sztuki śpiewaczej na najwyższym poziomie między innymi poprzez uczestnictwo w konkursie śpiewaczym The voice senior.


Marek David

Za rozwijanie sztuki teatralnej na wysokim poziomie i uzyskanie prestiżowej nagrody Jantar.


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski”

Za długoletnią promocję ruchu turystycznego i utrzymywania tradycji krajoznawczych na Zaolziu.


Klub Polonus w Brnie

Za długoletnią, prężną działalność na polskiej niwie narodowej w morawskiej diasporze.


Klub Kibica Boconowice

Za zdobycie złotego medalu na Światowych Polonijnych Mistrzostwach Żeglarskich.


Beata Gil

Za organizację imprez muzycznych w tym Beats for love.


Wyróżnienie: Maciej Ruczaj – dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.