OSTRAWA / W piątek po południu w Konsulacie Generalnym w Ostrawie odznaczono zasłużonych działaczy PZKO. Konsul Generalna RP Izabella Wołłejko-Chwastowicz przekazała 17 osobom Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  Odznaczenie nadał członkom PZKO Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. Uroczystość uświetnili swoim występem polscy artyści grających na co dzień w ostrawskiej filharmonii: wiolonczelistka Ewa Barciok i trębacz Kamil Barciok.

  Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali:

  Marek Bartnicki

  Marek Bartnicki

  W PZKO aktywnie działa od 1990 roku, na początku jako członek Zespołu Tanecznego Lysznica, aktywny członek Klubu  Młodych, obecnie członek zarządu Koła/wiceprezes/. Przed 12. laty  zarząd Koła wytyczył sobie odważny plan, którego podstawą była aktywizacja działań MK PZKO Leszna Dolna, zwiększenie zainteresowań członków działalnością Koła, poszerzenie szeregów o młodych ludzi, otwarcie się na dzieci i uczniów wraz z pozyskaniem do nowych inicjatyw ich rodziców; plan obejmował też upiększenie i unowocześnienie siedziby PZKO, wybudowanie wiaty w ogrodzie, by móc organizować uroczystości w plenerze. W tych działaniach aktywnie udzielał się i udziela nadal Marek Bartnicki, praca społecznika stała się jego pasją. Korzystając ze swoich umiejętności kieruje pracami budowlanymi podczas remontu Domu PZKO, interesuje się sprawami młodych i pomaga stwarzać odpowiednie warunki dla aktywizacji młodych w Kole PZKO, udziela się  w przygotowaniach i realizacji imprez kulturalnych Wspiera Koło PZKO nie tylko pracą fizyczną, organizacją, ale również materialnie i finansowo. Oprócz pracy w MK PZKO w Lesznej Dolnej, jest członkiem Zarządu Głównego PZKO i prezesem Koła Macierzy przy Gimnazjum J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Posiada odznaczenia związkowe PZKO. Jest osobą, która godnie reprezentuje Polaków żyjących w  Republice Czeskiej.

  Paweł Kufa

  Paweł Kufa

  Aktywny członek MK PZK w Mostach koło Jabłonkowa, rzeźbiarz ludowy. W swoich rzeźbach zapisuje życie i charaktery górali beskidzkich. Jest również autorem wielu szopek bożonarodzeniowych, które trafiają jak do kościołów, tak do instytucji (na przykład w domu zdrojowym w Luhaczowicach, czy plenerowa dla miejscowości Bukowiec). Jego rzeźby są znane w wielu krajach, promują rodzimą kulturę górali polskich z Beskidu Śląskiego. Jest również fundatorem i twórcą krzyży przydrożnych w regionie. Krzyże przydrożne restauruje własnym kosztem.

  Leszek Koch

  Leszek Koch

  Pomysłodawca i menedżer Festiwalu Polskiej Muzyki Rockowej „Dolański Gróm”, promującego polski rock na Zaolziu i w Czechach. Dzięki jago staraniom w tym roku przebiegła już dwunasta edycja Festiwalu i ogółem około 20.000 widzów w przeciągu 12 lat mogło zobaczyć i usłyszeć gwiazdy polskiego rocka i inne polskie współczesne zespoły.

  Jest także głównym inicjatorem remontu Domu Polskiego w Karwinie Frysztacie i motorem starań o dalsze naprawy i udoskonalenia tej siedziby.

  Zbigniew Kubeczka

  Zbigniew Kubeczka

  Z zawodu Zbigniew Kubeczka jest budowlańcem. Zamiłowania artystycznie kierowały jednak jego uwagę ku fotografii i plastyce. Obok więc pracy zawodowej zajmował się fotografią reportażową i artystyczną, projektował plakaty i dyplomy, uprawiał kolaże i grafikę okolicznościową, tworzył scenografie i inne formy sztuki użytkowej. Odnalazł się przede wszystkim w ekslibrisie. Wykonuje je od 1964 roku.

  Jest autorem ponad 1 700 ekslibrisów wykonanych dla przyjaciół i osób związanych z polskim życiem kulturalnym i społecznym Zaolzia. Przygotował także wiele ekslibrisów dla polskich artystów, pracowników nauki, kultury, polityków, a także najbliższych jego zamiłowaniu – twórców i kolekcjonerów ekslibrisów.

  Zbigniew Kubeczka jest artystą mocno związanym z Polską. Związki te widać w jego dorobku ekslibrisowym. Wiele znaków dedykował Polakom i polskim instytucjom. Ekslibrisy otrzymały m. in.: polskie placówki kulturalne, muzea, placówki medyczne, szkoły, biblioteki, instytucje państwowe i kościelne. Regularnie bierze udział w Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku, w Konkursach Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim i wielu konkursach ekslibrisu na całym świecie otrzymując nagrody i wyróżnienia.

  Dzięki jego kontaktom z wybitnymi grafikami polskimi w salach wystawowych Biblioteki Regionalnej w Karwinie odbywają się regularnie wystawy małych form graficznych najwybitniejszych twórców polskich m.in. Wojciecha Jakubowskiego, Hanny Głowackiej, Zbigniewa Jóźwika. Obecnie przygotowywana jest wystawa Zbigniewa Osenkowskiego.

  Jest laureatem Srebrnych Spinek przyznawanych przez Konsula Generalny RP w Ostrawie.

  Bogdana Najder

  Bogdana Najder

  W 1982 r. Bogdana Najder została członkiem Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej w Karwinie – Darkowie i aktywnie włączyła się do pracy w Kole.

  W 1910 r. rozpoczął swoją działalność pierwszy polski chór w Darkowie, nad którym od 1949 r. opiekę sprawuje Miejscowe Koło PZKO Karwina – Darków. W 1950 r. darkowski chór po raz pierwszy wystąpił pod nazwą „LIRA”. Chór Lira uczestniczył w licznych konkursach zarówno w Republice Czeskiej, jak i w Polsce, zdobywając cenne nagrody i wyróżnienia.   Bogdana Najder oprócz śpiewu prowadziła konferansjerkę podczas występów chóru,  była też redaktorką dwóch biuletynów wydanych z okazji 90. i 100. rocznicy śpiewu chóralnego w Darkowie. Bogdana Najder aktywnie działa też w Chórze Collegium Canticorum, gdzie prowadzi kronikę chóru. Aktywiści Miejscowego Koła PZKO w Karwinie – Frysztacie w 2018 roku założyli amatorski Teatr bez Kurtyny. Bogdana Najder jako scenarzysta i reżyser była autorem przedstawień: „Kopciuszek, Sorry jako?” i „Za Gwiazdą”, z którymi gościnnie występowali w Miejscowych Kołach PZKO. Ich występy cieszyły się dużym powodzeniem, niestety przerwała je pandemia. Zespół, dzięki zaangażowaniu  Bogdany Najder, przygotowuje kolejną sztukę, szerząc kulturę polską na Zaolziu w Republice Czeskiej.  

  Jadwiga Palowska

  Jadwiga Palowska

  Jadwiga Palowska jest członkiem PZKO od 23.5. 1963 do dziś. Poniżej opis części, ze względu na wielość aktywności, jej zasług.

  W latach 1964-1980 p. Jadwiga Palowska była tancerką i konferansjerką Zespołu Pieśni i Tańca Zarządu Głównego PZKO „GÓRNIK”. W latach 1980-1990 była kierownikiem grupy tanecznej tego zespołu i reżyserem programów. W latach 1974-1989 była dodatkowo członkiem  Sekcji Tanecznej przy ZG PZKO.

  W latach 1970-1989 była nauczycielką w polskich szkołach podstawowych w Wędryni, Trzyńcu i Karwinie-Nowym Mieście. W latach 1990-2007 pracowała na stanowisku dyrektora w Polskiej Szkole Podstawowej w Karwinie-Nowym Mieście, a po połączeniu dwu polskich placówek w Karwinie-Frysztacie. Ta energiczna osoba w latach 1975-2007 była reżyserką i scenarzystką wielu przedstawień i rewii szkolnych. W latach 1976-1991 była choreografem, scenarzystą i reżyserem programów dziecięcego zespołu śpiewaczo-tanecznego „Promyk”, działającego przy Szkole Podstawowej w Karwinie-Nowym Mieście. Zaś w latach 1995-2008 była kierownikiem dziecięcego zespołu folklorystycznego „Dziołchy i Syncy z Kolónije „, który działał również w szkole w Karwinie-Nowym Mieście.

  W tym samym czasie, w latach 1999-2004 Jadwiga Palowska była jednocześnie kierownikiem dziecięcego zespołu folklorystycznego „Gizdy” w wyżej wymienionej szkole.

  Ponadto J. Palowska w latach 1991-2008 pełniła funkcję członka zarządu Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC, a od r.2021 jest członkiem zarządu Klubu Nauczycieli Emerytów. W latach 1991-2008 była aktywnym członkiem  Macierzy Szkolnej w RC. W roku 2022 z MK PZKO w Karwinie-Raju bardzo aktywnie współorganizowała obchody 150-lecia, nieistniejącej już, polskiej szkoły w Karwinie-Raju.

  Za zasługi aktywnej działalności na rzecz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego została odznaczona Brązową, Srebrną Złotą odznaką PZKO  oraz wpisana do Złotej Księgi Zasłużonych. Jadwiga Palowska za swoje zasługi otrzymała również Medal Komisji  Edukacji.

  Małgorzata Rakowska

  Małgorzata Rakowska

  Małgorzata Rakowska rozpoczęła swoją działalność społeczno-kulturalną jeszcze w szkole w zespole tanecznym Sucha Górna, gdzie została przyjęta do PZKO w 1964 roku.  Potem przez kilka lat tańczyła w ZPiT „Górnik” w Karwinie. Po studiach, od 1971 roku pracowała w Polskiej Szkole w Gnojniku, od roku 1990 do roku 2007 prowadziła tę szkołę jako dyrektor. Dzięki jej ogromnym wysiłkom szkoła została rozbudowana, wybudowano też nową salę gimnastyczną. Przed tą rozbudową kilka klas mieściło się w kontenerach budowlanych, a brak sali gimnastycznej był dotkliwy. Po Aksamitnej Rewolucji w 1990 r. brała aktywny udział w reaktywowaniu Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC, w latach 1991-1994 oraz 2002-2005 była prezesem TNP w RC. Przez dwie kadencje była członkiem Zarządu Głównego PZKO.  Obecnie jest trzecią kadencję radną Kongresu Polaków w RC.  Przez dwie kadencje była przewodniczącą Rady Przedstawicieli przy KP w RC. Od 2007 r. jest prezesem Miejscowego Koła PZKO Czeski Cieszyn – Centrum. W trakcie wielu lat działalności zorganizowała lub współorganizowała trudną do policzenia ilość imprez i wydarzeń kulturalno-społecznych na Zaolziu. Należy do najbardziej znanych długoletnich działaczy zaolziańskich z wielkim wkładem w życie społeczno-kulturalne polskiej mniejszości w RC.  W 1987 r. otrzymała brązową odznakę PZKO, w 2002 srebrną, a w 2017 złotą. W 2007 odznaczono ją złotym medalem Wspólnoty Polskiej RP.

  Erwin  RASZYK

  W 1954 r. Erwin Raszyk został członkiem Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej w Karwinie – Darkowie. W 1910 r. rozpoczął swoją działalność pierwszy polski chór w Darkowie, nad którym od 1949 r. opiekę sprawuje Miejscowe Koło PZKO Karwina – Darków. Erwin Raszyk wstąpił w szeregi chórzystów Chóru Lira i rozpoczął aktywną działalność na rzecz dalszego rozwoju i popularyzacji śpiewu chóralnego na Zaolziu.

  Działalność chóru oprócz dobrych występów wiążę się z potrzebą ich dokumentowania, prowadzenia bazy informacyjnej o działalności, nagrodach, członkach. Erwin Raszyk jako członek zarządu chóru przyjął funkcję kronikarza Chóru Lira, którą z wielkim zaangażowaniem wykonuje do dziś. Dzięki tej bazie możliwe było wydanie dwóch biuletynów z okazji 90.  i 100. rocznicy polskiego śpiewu chóralnego w Darkowie.

  Uczestnicy uroczystych koncertów jubileuszowych mogli zapoznać się z działalnością chóru, przeglądając wystawione kroniki. Chór Lira uczestniczył w licznych konkursach i występach tak w Republice Czeskiej, jak i w Polsce, zdobywając cenne nagrody i wyróżnienia. Działalność Erwina Raszyka została doceniona przez ZG PZKO przyznaniem mu Brązowej, Srebrnej i Złotej Odznaki PZKO za zasługi oraz odznaczeń II stopnia Srebrnego i I stopnia Złotego Zasłużony dla Związku. Erwina Raszyka odznaczyła też Centrala Czeskich Zespołów Śpiewaczych  oraz Polski Związek Śpiewaczy.

  Lucyna Škňouřil

  Lucyna Škňouřil

  Lucyna Škňouřil wstąpiła w szeregi Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w 1984 r. i od razu włączyła się aktywnie w działalność Klubu Młodych, tańczyła w kilku PZKO-wskich zespołach, najmocniej była związana z zespołami „Bystrzyca” oraz „Błędowice”.

  Od 2002 r. pracuje w Zarządzie MK, ósmy rok jest jego prezesem. Po objęciu funkcji prezesa wprowadziła nowe imprezy do kalendarza bystrzyckiego Koła. Ich wspólnym mianownikiem jest dążenie do poprawy kondycji języka polskiego w naszym społeczeństwie oraz zacieśnianie więzi z Polską. Są to prelekcje okolicznościowe ”Rodzinne spotkania z językiem polskim” połączone z dyktandami „na wesoło”, na które zaprasza wykładowców z obydwu brzegów Olzy.

  Zapoczątkowała „Spotkania integracyjne  im. Leszka Czerneka”. Celem spotkań  jest zapoznanie uczniów klasy ósmej i dziewiątej bystrzyckiej podstawówki z działalnością PZKO, a także podkreślenie polskiej tożsamości narodowej i bogactwa życia społeczno-kulturalnego mniejszości polskiej. Ważnym punktem spotkania jest coroczny wykład Józefa Szymeczka na temat Zaolzia i naszych korzeni. Kolejną imprezą Koła wprowadzoną przez Lucynę Škňouřil jest „Spotkanie przy opłatku“ połączone z odznaczeniem wybitnych członków Koła i programem kulturalnym, promującym artystów z terenu Zaolzia i z Polski.

  Lucyna Škňouřil pracuje również w Zarządzie Głównym PZKO, jako członek Rady do spraw kultury. Tak w pracy MK PZKO, jak i w działalności ZG PZKO do jej priorytetów należy wzmacnianie poczucia przynależności do narodu polskiego.

  Renata Szkucik

  Renata Szkucik

  Renata Szkucik w MK PZKO Leszna Dolna działa niemal 50 lat. Jest długoletnią członkinią zarządu, sprawowała funkcję gospodarza, wiceprezesa, a od 2010 r. jest prezesem MK. W latach jej prezesowania powstały nowe projekty oraz imprezy, które z powodzeniem są kontynuowane corocznie. Projekty te skupiają się na pracy z dziećmi i młodzieżą, zachęcając je do aktywnej działalności w MK PZKO. Z inicjatywy Renaty Szkucik zostały organizowane spotkania „Z książką pod poduszką”, była też prekursorem polskich półkolonii na Zaolziu. Jest długoletnią członkinią Klubu Kobiet w MK PZKO w Dolnej Lesznej, a od 2020 r. wiceprezes Sekcji Kobiet przy ZG PZKO.

  Na początku swojej kadencji prezesa przeprowadziła remont Domu PZKO w Trzyńcu, Wykonane zostało nowe zadaszenie sceny zewnętrznej. Podczas prac remontowych aktywnie współpracowała z członkami zarządu, odpowiedzialnymi za te działania, wspierając ich pomysły i kreatywność.

  Renata Szkucik została odznaczona brązową, srebrna i złotą odznaką PZKO, a także wpisana do Księgi zasłużonych działaczy organizacji PZKO.

  Należy wspomnieć, że od 2018 r. jest członkiem „osadního výboru“ w Lesznej Dolnej, gdzie troszczy się o sprawy związane z Leszną Dolną oraz współżyciem wszystkich grup narodowościowych i organizacji (OSP, Beskid Śląski) w tym mieście.

  Jest osobą niezwykle sumienną, bardzo aktywną w wielu obszarach, przystępującą do działań z dużą werwą i entuzjazmem. Jest źródłem nowych pomysłów, a realizowane przez nią działania są zawsze na wysokim poziomie. Jako prezes zawsze z godnością reprezentuje MK Trzyniec-Leszna Dolna na imprezach organizowanych przez władze Miasta Trzyńca oraz przez partnerów współpracujących z kołem w ramach projektów inwestycyjnych (GOK Jasienica, MK PZKO Sibica).

  Roman Strzondała

  Roman Strzondała

  Członek PZKO od 1980 r. w MK PZKO Karwina-Frysztat, od 2013 r. MK PZKO Mosty-Szańce. Reprezentuje MK PZKO na konwentach. Od lat gimnazjalnych pisze popularnonaukowe artykuły o astronomii, astronautyce, osiągnięciach polskiej nauki i wybitnych przedstawicielach polskiej nauki. Współpracował  z Głosem Ludu, Ogniwem, Naszą gazetką i Zwrotem.

  W ostatnich latach współpracuje z portalem zwrot.cz, na którym propaguje osiągnięcia polskiej nauki, polskiego sektora kosmicznego i przedstawia wybitnych polskich naukowców. Po wpisaniu do wyszukiwarki Google hasła „międzynarodowy dzień liczby Pi” na trzeciej pozycji pojawia się artykuł kandydata pt. „Dziś święto liczby Pi” opublikowany w dniu 14. 03.2021 na portalu zwrot.cz.

  Dzięki artykułom kandydata czytelnicy portalu zwrot.cz informowani są o istotnych wydarzeniach naukowych w Polsce, które to wydarzenia okazują się być wyróżnionymi w profesjonalnych podsumowaniach roku, jak np.: Przystąpienie Polski do programu Artemis Accords (artykuł opublikowany 20.11.2021) i wyróżnienie w Konstelacjach ARP 2022 (artykuł opublikowany na zwrot.cz 08.05.2022).

  Od 2020 r. jest członkiem wojewódzkiego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych w Ostrawie. Broni w nim aktywnie interesów polskiej mniejszości w RC i polskich organizacji działających na Zaolziu. W ubiegłym roku pięć odrzuconych projektów, które spełniały wymogi programu dotacyjnego wspierającego działania mniejszości narodowych w 2021 roku. Z ostały po interwencji kandydata zaakceptowane. Wśród tych projektów były trzy polskie. Roman Strzondała to pomysłodawca i współorganizator wydarzenia „Jubileusz 150-lecia polskiej szkoły w Karwinie-Raju”, autor artykułu Przed 150 laty rozpoczęto naukę w polskiej szkole w Raju, Zwrot 2022/4, str. 12-16. , autor wpisu do Wikipedii pt. Polska szkoła w Raju.

  Dla szkoły Jubilatki zorganizował karty pokładowe na misje kosmiczne. W taki symboliczny sposób rajska szkoła weźmie udział, w tym roku, w locie NASA Artemis I dookoła Księżyca, a w lipcu 2026 r. symbolicznie poleci międzyplanetarną misją NASA Future Mars Mission na Mars. Nazwa polskiej szkoły w Raju zostanie zapisana na specjalnym czipie i w tej formie poleci w pierwszym podróży dookoła Księżyca, drugiej na Marsa. Chipy na lądowniku marsjańskiej sondy z nazwą rajskiej szkoły będą umieszczone pod specjalnym szklanym zabezpieczeniem i zostaną tam już na wieki.

  Jest też pomysłodawcą i realizatorem produkcji pamiątkowej tablicy na budynku polskiej szkoły w Raju uroczyście osłoniętej podczas jubileuszu.

  Tadeusz Szkucik

  Tadeusz Szkucik

  W PZKO  pracuje od lat studenckich, przez lata aktywnej pracy społecznej sprawował liczne funkcje w MK PZKO i ZG PZKO. Był pomysłodawcą wybudowania Domu PZKO w Lesznej Dolnej, jego aktywnym budowniczym i kronikarzem. Prezesem był, z  krótką, jednoroczną przerwą, przez 20 lat, był również przez kilka kadencji członkiem Komitetu do Spraw Mniejszości  Narodowych przy  Urzędzie  Miejskim w Trzyńcu, członkiem Rady Rządu RC ds. Mniejszości Narodowych w Pradze.  Przez kilka kadencji był też członkiem zarządu i kronikarzem Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC. W pracy zawodowej był nauczycielem, powiatowym inspektorem szkolnym, dyrektorem szkoły w Trzyńcu-Podlesiu i dyrektorem Polskiej Szkoły Podstawowej im. G. Przeczka w Trzyńcu.

  Przez szereg lat działał jako członek  zarządu TNP w RC, za pracę społeczną został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem PZKO, za pracę pedagogiczną został doceniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej RP. W ostatnim czasie, kilkanaście lat pełni funkcję prezesa Rady Obwodowej PZKO w Trzyńcu.

  Obecnie, na emeryturze, pasjonuje się rzeźbą w drewnie (jest posiadaczem certyfikatu – marki ,,Górolsko swoboda – produkt regionalny”), malowaniem i badaniem historii regionu. Pisze i publikuje książki związane z tematyką i historią lokalną, tutejszej gminy, szkolnictwa polskiego, prowadzi szereg ciekawych prelekcji na temat ciekawych osobistości, byłych mieszkańców gminy i nie tylko, którzy pozostawili polski ślad  na  naszym terenie, jest kronikarzem Koła, nadal  aktywnym społecznie w MK PZKO w Lesznej Dolnej.

  Dorota Uherek

  Dorota Uherek

  Pani Dorota Uherek w MK PZKO Trzanowice od 20 lat zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą. Przyciągnęła do naszego koła, dzięki ciekawym inicjatywom, wiele dzieci i młodych wraz z ich rodzinami. Corocznie organizuje półkolonię „Lato z tradycją”, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest głównym organizatorem „Trzanowskich Dożynek”. Kultywuje tradycje i zwyczaje kulturalne naszego regionu, przekazując je dalszym pokoleniom. Uczy dzieci piosenek, wierszy, rymowanek, tańców z Zaolzia w prowadzonym przez nią kółku tanecznym. Jest kierownikiem organizacyjnym zespołu „Dziecka z Trzanowic”. Swoim entuzjazmem i zapałem w pracy kulturalnej motywuje następne osoby do pracy społecznej.

  Nominacja za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz udział w konkursie „Tacy jesteśmy”. Zwycięzca konkursu „Inicjatywy” – projekt „Lato z tradycją”.

  Wiesław Wania

  Wiesław Wania

  Wiesław Wania działa w PZKO od 1989 r., w MK PZKO Leszna Dolna ponad 14 lat, jako członek zarządu, na stanowisku księgowego oraz ekspert piszący wnioski dotacyjne. Dzięki jego umiejętnościom Koło PZKO pozyskało fundusze z Polski na remont i renowację Domu PZKO. Wiesław Wania jest osobą bardzo sumienną, rzetelną, kompetentną i sprawną. Można na nim polegać, począwszy od napisania projektu, po przygotowanie planu i harmonogramu prac, współprace z fachowymi firmami, aż po rozliczenie projektu. W Kole PZKO prowadzi rzetelnie sprawy finansowe. Ponadto udziela się fizycznie podczas prac budowlanych, jest aktywny przy organizacji imprez kulturalnych, oświatowych i wycieczek. Działa na rzecz aktywizacji młodzieży, pomaga stwarzać warunki, zachęca młodzież do pracy społecznej. Wspiera też Koło materialnie i finansowo. Praca w MK PZKO nie jest jedynym zajęciem społecznym Wiesława Wani. Pełni też następujące funkcje:

  • miasto Trzyniec – radny miasta od 2014 r., członek komisji ds. mniejszości narodowościowych od 2010 r., przewodniczący komisji środowiska naturalnego od 2014 r., członek komisji do spraw finansowych od 2018 r., członek komisji rewizyjnej od 2018 r.;
  • członek PZKO – MK PZKO Trzyniec-Podlesie 1989 – 2008, MK PZKO Trzyniec-Leszna Dolna 2008-2022, w tym od 2010 r. członek  zarządu;
  • pełnomocnik gminny z ramienia Kongresu Polaków w RC – obwód trzyniecki (od 2016 r.) – obecnie druga kadencja;
  • od 2021 r. prezes komisji rewizyjnej działającej przy ZG PZKO w Czeskim Cieszynie;
  • członek stowarzyszenia SANCTUS ALBERTUS, z.s. działającego w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Alberta Jerozolimskiego w Trzyńcu od 2001 r., od 2014 r. w funkcji prezesa stowarzyszenia.

  Został odznaczony srebrną odznaką PZKO.

  Aleksandra Zeman

  Aleksandra Zeman

   Dyrygent, pedagog, doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuki, dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne.  Prowadzi żywą działalność naukową i artystyczną związaną z muzyką chóralną, koncertuje.

  Koncertowała w kraju i poza jego granicami, w m.in.: Czechach, Austrii, Ukrainie, Rosji, Finlandii, Włoszech (w tym w Bazylice św. Piotra w Watykanie), Bułgarii, Szwajcarii, Hiszpanii, Rumunii na Węgrzech z zespołami: Chórem Żeńskim „Melodia” działającym przy PZKO w Nawsiu w Republice Czeskiej (od 2000 r.), Chórem Instytutu Muzyki Filii UŚ w Cieszynie (1999-2006, w latach 1999-2003 jako II dyrygent), Polskim Zespołem Śpiewaczym „Hutnik” z Trzyńca w Republice Czeskiej (2003-2006), Chórem Kameralnym Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” (2004-2009 jako II dyrygent), Chórem „Gloriam Dei” działającym przy IT im. Św. J. Kantego w Bielsku-Białej (2007-2014). Z wymienionymi zespołami zdobyła szereg nagród i wyróżnień.

  Za działalność artystyczno-badawczą otrzymała Nagrodę Indywidualną III stopnia Rektora UŚ w Katowicach (2010), Srebrną Odznakę Honorową przyznaną przez Zarząd Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Zagranicznego w Czeskim Cieszynie (2010), Srebrną Odznakę przyznaną przez Unie českých pěveckých sborů (2015) oraz Międzynarodową Nagrodę im. Stanisława Moniuszki za wybitne zasługi dla społecznego ruchu muzycznego i dokonania w budowaniu trwałych wartości etycznych, których źródłem jest piękno pieśni i tradycji muzykowania na Śląsku (2015). Płyta CD Paweł Łukaszewski – „Beatus vir”, Musica Sacra 9, DUX 1465 (2018), którą nagrała z Chórem Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, została nominowana do nagrody Fryderyk 2019 w kategorii Muzyka Poważna, Album Roku Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Operowa.

  Od 2000 roku prowadzi chór żeński Melodia, działający przy PZKO w Nowsiu, szerząc kulturę i tradycję śpiewactwa polskiego na Zaolziu.

  Chór żeński Melodia

  Chór Melodia

  Chór wywodzi swe początki (1955 r.) z najlepszych tradycji śpiewactwa polskiego na Zaolziu, jest dzisiaj jego chlubą – jako zespół Polskiego Związku Kulturalno‑Oświatowego w Nawsiu, w Republice Czeskiej. Dzięki pracy kolejnych dyrygentów: Karola Heczki, Andrzeja Zieliny, Władysława Winklera (1962–1987), Aleksandry Paszek-Trefon (1990–2000) – obecnie prof. Akademii Muzycznej w Katowicach oraz dr Aleksandry Zeman (od 2000) – wykładowcy Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – zespół nieustannie rozwija swe umiejętności i prowadzi bogatą działalność koncertową.

  Ponawiane zaproszenia na Światowe Festiwale Chórów Polonijnych do Koszalina, sesje nagraniowe w studiach Radia Czeskiego i Polskiego, liczne koncerty w Polsce, Czechach, Austrii, Ukrainie, Rosji, Finlandii, we Włoszech, gdzie śpiewał podczas mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie, a także Bułgarii, Szwajcarii, Hiszpanii dowodzą, że Chór „Melodia” z Nawsia, należy do wyróżniających się zespołów śpiewaczych na Śląsku Cieszyńskim.

  Repertuar „Melodii” nieustannie się poszerza. Znaleźć w nim można mistrzowskie utwory świeckie i wspaniałe dzieła muzyki sakralnej od renesansu po muzykę współczesną, nie pomijając artystycznych stylizacji pieśni ludowych czy popularnych kolęd.

   Chór żeński „Melodia” bardzo sobie ceni tradycje regionu, dlatego co roku uczestniczy w „Świętach Gorolskich”, przeglądach „Trojok Śląski”, a także popularyzuje kulturę Śląska Cieszyńskiego na międzynarodowych festiwalach.

  Nagrody i wyróżnienia:

  • Złote Pasmo, Zwycięzca Kategorii oraz Nagroda Specjalna na 17. Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chórów „Venezia in Musica” we Włoszech (2018)
  • Srebrny Dyplom w „V Konkursie Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach” (2017)
  • Złoty Medal w swojej kategorii na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Mundi Cantant” w ramach 43 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Czeskiej Republice, „Svátky písní/Festival Of Songs Olomouc” 2015
  • Laureat konkursu „Tacy jesteśmy” (2014) organizowanego przez Kongres Polaków w RC – nagroda publiczności
  • Złoty Dyplom w kategorii: muzyka sakralna, Srebrny Dyplom w kategorii: muzyka inspirowana folklorem na IV Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Cançó Mediterrània” Lloret De Mar – Barcelona w Hiszpanii (2014)
  • dyplom Bien na 49. „Montreux Choral Festival” w Montreux w Szwajcarii (2013)
  • Srebrne Pasmo na XXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej z Nagrodą Petra Ebena w Pradze (2012)
  • I miejsce na IV Międzynarodowym Festiwalu „Balkan Folk Fest” w Kiten w Bułgarii (2010)
  • I miejsce na II Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie” w Wiśniewie (2011)
  • II nagroda w kat. chóry jednorodne na XVII Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” (2008)
  • Srebrne pasmo w kategorii „chóry dorosłe” na VIII Festiwalu Konkursowym Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej „Pražské Vánoce” w Pradze w Republice Czeskiej (2007)
  • I miejsce na II Festiwalu Chórów Śląskich w Ustroniu (2004)
  • I miejsce na IV Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych z Pieśnią Maryjną „Ad Gloriam Dei” w Pińczowie (2003) oraz nagroda specjalna za wykonanie utworu J. Świdra „Moja piosnka”
  • Złoty Dyplom oraz Puchar Prezesa Oddziału Bielskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na VII Święcie pieśni „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej (2002)
  • prestiżowa Nagroda im. Stanisława Moniuszki na Festiwalu „Trojok Śląski” w Katowicach (1999)
  • I miejsce i Nagroda Prezydenta Miasta Katowic na Konfrontacjach Chóralnych w Katowicach (1997)
  • Srebrne pasmo na Międzynarodowym Konkursie Śpiewu Chóralnego w Pradze w Republice Czeskiej (1995)
  • Srebrne pasmo na Ogólnokrajowym Konkursie Chóralnym w Jihlavie w Republice Czeskiej (1993) 

  Trzykrotnie I miejsce w konkursach śpiewaczych PZKO (1984, 1986, 1991)

  Chór mieszany Stonawa

  Chór Stonawa

  Chór Mieszany „Stonawa“ powstał w roku 1994 przez połączenie dwu chórów i nadal kontynuuje ich chlubne tradycje. Zmieniła się nazwa, ludzie pozostali – członkowie chóru męskiego „Siła“ (rok założenia 1921) oraz żeńskiego „Halka“ (rok założenia 1951) połączyli swoje działania.

  Chór Stonawa bierze aktywny udział w życiu nie tylko Miejscowego Koła PZKO. Współpracuje równiż z gminą Stonawa, upiększając większość uroczystości gminnych. Podczas tych występów prezentuje przede wszystkim polskie pieśni i kolędy, które stanowią gros jego repertuaru. Corocznie, w czasie największych świąt, upiększa również nabożeństwa w miejscowych kościołach – katolickim i ewangelickim oraz podczas nabożeństw ekumenicznych.

  Zespół często bierze udział w projektach międzynarodowych. Parokrotnie reprezentował naszą wieś w polskich Marklowicach Górnych, gminie zaprzyjaźnionej ze Stonawą. Współpracuje z tamtejszym chórem „Cecylia”, uczestniczył w projektach „Śląskie tradycje artystyczne po obu stronach granicy” (2014) i „Kuchnia śląska  po obu stronach granicy” (2017) realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi (Polska) i MK PZKO w Stonawie.

  W roku 2018 koncertował w Brnie. W następnym roku wyjechał na Ukrainę, gdzie, we Lwowie, w katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dał kilka koncertów, przedstawiając repertuar polski, a także lokalny śląski. Chór występował również w Pradze, w kościele św. Idziego, z koncertem polskich pieśni. Regularnie bierze udział w transgranicznym Święcie Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”.

  We wrześniu 2021 r.  zaprezentował pieśni ludowe i górnicze z regionu Zaolzia na tym Festiwalu, otrzymując statuetkę Międzynarodowej Nagrody Prezydenta Miasta Katowice im. S. Moniuszki. Chór ma ogromne zasługi w propagowaniu kultury polskiej w Republice Czeskiej. Występy na Zaolziu, Morawach czy w Czechach służą podkreślaniu faktu, że kultura polska na Śląsku Cieszyńskim jest kulturą rodzimą i ma trwałe miejsce na mapie Republiki Czeskiej. Dla wielu Czechów występ polskiego chóru jest pierwszą informacją o tym, że w okolicy Karwiny, Cieszyna czy Trzyńca mieszkają od setek lat Polacy – autochtoni.

  Chór jest zespołem najczęściej reprezentującym gminę Stonawa podczas odwiedzin czeskich gości spoza regionu, którzy w ten sposób również dowiadują się o kulturze Polaków w Republice Czeskiej, a przy tym o wielkiej kulturze polskiej.

  W roku 2017 chór nagrał we wnętrzach kościoła rzymskokatolickiego w Stonawie płytę CD zatytułowaną „Daj ludziom miłość”.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.