OLDRZYCHOWICE / Do zaolziańskich szkół wrócił gwar. W Szkole Podstawowej w Oldrzychowicach pierwszoklasistki zostały serdecznie przywitane przez panią dyrektor Janinę Marek i swoją nową nauczycielkę Alinę Rucką. Debiutujące w roli uczennic dziewczynki zostały również przywitane przez starszych kolegów i koleżanki.

W tym roku do pierwszej klasy zostały przyjęte cztery dziewczynki. Dominika, Anielka, Eliška i Miriam będą chodziły do klasy łączonej z drugą klasą.

– Łączone klasy są zawsze dużym wyzwaniem dla nauczyciela, ponieważ musi zaplanować tak lekcję, żeby każdy uczeń wiedział, co ma w danym momencie robić i umiał sobie samodzielnie poradzić z zadaniem. Choć jest to trudne, dzieci wychodzą później ze szkoły samodzielne i uczą się też koncentracji – mówi nauczyciela Alina Rucka.

Jak co roku, pierwszoklasiści otrzymali Bon Pierwszoklasisty

Uczennice pierwszej klasy otrzymały Bon Pierwszoklasisty, tak jak ich koledzy i koleżanki we wszystkich polskich szkołach na Zaolziu. Wyprawkę, która składa się z tornistra z pomocami szkolnymi, ufundowała Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Oprócz tego uczniowie otrzymali książkę Józefa Ondrusza „Cudowny Chleb”, ufundowaną przez Kongres Polaków w RC oraz dodatkowe pomoce szkolne zakupione przez Macierz Szkolną. Uczennice otrzymały również od swojej nauczycielki dzwoneczki na pamiątkę pierwszego dnia szkoły.

Legitymacja ucznia

Rodzice pierwszoklasistek dostali również do wypełnienia wniosek o wydanie legitymacji ucznia z Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie. Legitymacja ucznia, którą może otrzymać każdy uczeń polskiej szkoły na Zaolziu, uprawnia do zakupu ulgowych biletów w Polsce:

  • 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
  • 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,
  • do muzeów,
  • do parków narodowych.

Warto więc wypełnić taki wniosek, aby otrzymać legitymację uprawniającą do zniżek na przykład podczas zwiedzania Polski.

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.