CZESKI CIESZYN / Dzisiaj 21 września odbyło się w Czeskim Cieszynie wyjazdowe posiedzenie Podkomisji ds. Mniejszości Narodowych Parlamentu RC. Podkomisja przyjechała na Zaolzie na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

  Podkomisji ds. Mniejszości Narodowych Parlamentu RC przewodniczy poseł Hayato Josef Okamura. W wizycie towarzyszą mu członkowie Podkomisji Bogusław Niemiec i Pavla Golasowská.

  Wizyta rozpoczęła się w Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego, gdzie dyrektor placówki Marta Kmeť zaprezentowała działalność polskich szkół na Zaolziu. Następnie złożono wizytę w PSP w Czeskim Cieszynie.

  Delegacja mogła również zobaczyć świeżo wyremontowane Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. W jedynej średniej szkole z polskim językiem nauczania na Zaolziu odbyło się również spotkanie z uczniami. W południe w Centrum Polskim odbyło się spotkanie z kierownictwem Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego i Kongresu Polaków w RC.

  „Spotkanie oceniam bardzo pozytywnie, bo mogliśmy zaprezentować działalność społeczności polskiej w Czechach”

  – Na spotkaniu z kierownictwem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowege i Kongresu Polaków pokazaliśmy Podkomisji ds. Mniejszości Narodowych Parlamentu RC półgodzinną prezentację obrazującą działalność polskiej mniejszości w Czechach. Jest to prezentacja przygotowana wspólnie z prezesem Kongresu Polaków Mariuszem Wałachem, która już była ostatnio prezentowana w Senacie czy w Konsulacie w Ostrawie na spotkaniu z władzami wojewódzkimi – powiedziała prezes PZKO Helena Legowicz.

  – Spotkanie oceniam bardzo pozytywnie, bo mogliśmy zaprezentować działalność społeczności polskiej w Czechach. Pan Okamura był bardzo zainteresowany tym, co mówimy i zadawał bardzo konkretne pytania dotyczące prezentacji, w której siłą rzeczy niektóre tematy były podane skrótowo – podsumowała Helena Legowicz.

  – Pan Okamura dopytywał się o różne szczegóły dotyczące działalności Polaków w Czechach. Widać, że musiał się o nas czegoś dowiedzieć wcześniej, bo był przygotowany. To rokuje nadzieje, że być może znaleźliśmy kolejnego sprzymierzeńca w Pradze – powiedział wiceprezes KP w RC Józef Szymeczek.

  „Staramy się przyciągnąć Pragę na Zaolzie”

  – Wspólnie z panią poseł Pavlą Golasowską staramy się zarazić Pragę czynnością polskiej mniejszości w kraju morawsko-śląskim. Już w 2019 roku mieliśmy wizytę czeskich posłów w Ostrawie, rozmawialiśmy wtedy na temat mediów. W tym roku zaprosiłam przewodniczącego Podkomisji ds. Mniejszości Narodowych Parlamentu RC do odwiedzin Czeskiego Cieszyna i poznania szkolnictwa polskiego, polskich organizacji i zapoznania się z ich działalnością. Staramy się przyciągnąć Pragę na Zaolzie. W przyszłości planujemy spotkanie całej komisji ds. Współpracy Zagranicznej Parlamentu RC – powiedziała konsul generalna RP Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

  Okamura: Polska mniejszość zajmuje w Czechach szczególne miejsce

  – Jestem posłem i przewodniczącym Podkomisji ds. Mniejszości Narodowych Parlamentu RC już prawie rok. Stopniowo zaznajamiam się z poszczególnymi mniejszościami w Republice Czeskiej. Na tę wizytę w Czeskim Cieszynie bardzo się cieszyłem, a to dlatego, że polska mniejszość zajmuje w Czechach szczególne miejsce. Jest to mniejszość, która ma najbardziej rozbudowane i bardzo tradycje szkolnictwo w języku polskim. Dziś przez cały dzień będę się spotykać z Polakami z Czech i będę poznawać ich bogate życie w zakresie kultury i edukacji – powiedział Hayato Josef Okamura.

  – Spędzimy z całą delegacją jeszcze całe popołudnie. Pojedziemy do Domu PZKO w Lesznej Dolnej i do Domu PZKO w Czeskim Cieszynie-Mostach, gdzie jeszcze podczas kolacji będziemy mogli podsumować całe spotkanie i ewentualnie dowiedzieć się, w jaki sposób będziemy współpracowali w przyszłości – powiedziała prezes PZKO Helena Legowicz.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.