CZESKI CIESZYN / Rada Młodzieży Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC zaprasza młodych z całego Zaolzia na pierwsze spotkanie w ramach Kongresu Młodzieży PZKO. Spotkanie odbędzie się 18 września 2022 roku. Chęć udziału w nim należy zgłosić do 31 lipca.

Celem pierwszego spotkania jest tzw. burza mózgów. Przebiegać będą dyskusje nad formami działalności młodego pokolenia. Uczestnicy będą mieli okazję, aby wymienić się doświadczeniami. Przygotują się również do kolejnych etapów realizacji projektu „Kongres Młodzieży PZKO“.

Osoby chcące wziąć udział w tym spotkaniu mogą zgłaszać się na adres zg@pzko.cz do 31 lipca 2022 roku.


Gabriel Kopeć

Na pytania dotyczące spotkania odpowiedział nam Gabriel Kopeć, członek ZG PZKO.

Gdzie odbędzie się spotkanie? 

Spotkanie powinno odbyć się w Czeskim Cieszynie. Wybór konkretnego miejsca będzie uwarunkowany liczbą zgłoszonych. W ramach dyskusji był rozpatrywany „Kamerlik” w Czeskim Cieszynie. Jeżeli liczba zgłoszonych przerastałaby jednak pojemność tego lokalu, wybierzemy inne miejsce.

Jak przebiegają przygotowania do spotkania?

Na razie przebiegały spotkania sztabu organizatorów, którego podstawę tworzy Rada Młodzieży ZG PZKO. Do tych spotkań byli zaproszeni także młodzi członkowie polskiej społeczności na Zaolziu. Przebiegały dyskusje nad najbardziej efektywną formą „Kongresu Młodzieży”. Z tych dyskusji wypłynęło, że na początek potrzebne jest to, aby liderzy się spotkali, zrobili „burzę mózgów” i aktywnie dyskutowali.

Czego oczekujecie od tego wydarzenia? 

Oczekujemy spotkanie młodych liderów, to znaczy młodych, aktywnych ludzi, którzy w jakiś sposób działają na rzecz polskiej społeczności na Zaolziu – wcale nie musi chodzić o członków PZKO, mogą to być ludzie aktywni w zespołach, harcerstwie i innych organizacjach.

Osobiście myślę, że młodzieży na Zaolziu nie trzeba aktywizować – bo jest ona aktywna i działa. Chcemy raczej spróbować tę ich aktywność trochę koordynować, żeby młodzi ludzie nie działali tylko w swoich własnych przedsięwzięciach, ale angażowali się również we wspólne w projekty.

Co jest celem spotkania? 

Celem spotkania jest ustalenie wspólnie z młodymi liderami, czy znajdziemy wspólne tematy (projekty, imprezy itp.), które należałoby rozpatrywać i organizować razem. Następnie chcemy stwierdzić, czy młodzież potrzebuje pomocy w tym potencjalnych zmaganiach. I jeżeli tak, to jakiej pomocy potrzebuje, np. od ZG PZKO czy innych organizacji.

W ramach spotkania możemy również podzielić się swoimi doświadczeniami w organizowaniu imprez. Uczestnicy będą mogli się dowiedzieć, jak organizować imprezy, co jest do tego niezbędne z punktu widzenia rzeczowego, organizacyjnego, finansowego itp.

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.