POLSKA/ Instytut Pamięci Narodowej ogłasza ósmą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. przez Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej.

  Nagrodę otrzymują osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. Corocznie przyznawanych jest nie więcej niż 6 nagród.

  Ogłoszenie nazwisk lub nazw laureatów nastąpi w październiku 2022 r.

  Kogo można zgłosić?

  Instytut zaprasza do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego.

  Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne. Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko raz.

  Wniosek o przyznanie nagrody

  Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług  uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie.

  Opis zasług, w objętości do 3 stron, powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

  Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 17 czerwca 2022 r. (kandydatury zgłoszone po terminie będą rozpatrywane w roku następnym) na adres:

  Instytut Pamięci Narodowej
  Biuro Edukacji Narodowej
  ul. Janusza Kurtyki 1 
  02-676 Warszawa
  („Świadek Historii”)

  W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na adres: swiadek.historii@ipn.gov.pl.

  Laureaci poprzednich edycji

  Wśród dotychczasowych laureatów między innymi znaleźli się:

  • płk Weronika Sebastianowicz – żołnierz AK i łagierniczka, działaczka Związku Polaków na Białorusi i prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi
  • Henricus van Tilbeurgh – mieszkający w Holandii twórca fundacji „Wojtek –polscy wyzwoliciele na wszystkich frontach” i posiadacz największej na świecie prywatnej kolekcji związanej z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie
  • János Tischler – historyk węgierski, zasłużony w pielęgnowaniu pamięci historycznej o Polsce i Polakach na Węgrzech
  • Marco Patricelli – propagator polskiej historii, m.in. autor pierwszej biografii Witolda Pileckiego
  • ks. Zdzisław Malczewski – aktywny działacz wśród Polonii brazylijskiej stworzył Braspol – największą organizację polonijną w Brazylii, Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu – od czasów powojennych nieprzerwanie dbające o podtrzymywanie i propagowanie polskiej tradycji historycznej w RPA.

  (źródło: Polonijna Agencja Informacyjna)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.