KARWINA-RAJ / W Karwinie-Raju odbył się w sobotę 28 maja jubileusz 150-lecia polskiej szkoły oraz spotkanie absolwentów tej szkoły. Szkoła ta została otwarta w 1872 roku, a polskie dzieci uczyły się tutaj (z przerwą) do roku 1982.

W programie wystąpił miejscowy chór „Dźwięk” oraz byli członkowie zespołu dziecięcego „Promyk”, który działał przy miejscowej szkole. Obok wejścia do Domu PZKO uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć wystawę okolicznościową na temat historii szkoły przygotowaną przez Mariana Steffka z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków.

Tablica pamiątkowa

Budynek byłej szkoły sąsiaduje z Domem PZKO, gdzie odbyła się uroczystość. Po występie chórów odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku byłej szkoły. Obecnie znajduje się w nim stacja przyrodnicza ośrodka czasu wolnego Juventus. Tablica została ufundowana przez miasto Karwina i odsłonięta przez wiceprezydenta miasta Andrzeja Bizonia.

Po odsłonięciu tablicy byli wychowankowie i goście wydarzenia mogli obejrzeć wnętrze budynku.

– Na pomysł, by uczcić 150-lecie polskiej szkoły w Raju, wpadł jeden z wychowanków szkoły, Roman Strzondała. Podkreślić należy, że wielu dawnych uczniów kontynuuje działalność społeczną w Raju – powiedziała Jadwiga Palowska, długoletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły w Karwinie-Nowym Mieście.

Tłumy gości na wydarzeniu

Przybyło mnóstwo osób. Uczniowie, pedagodzy, pracownicy szkoły oraz rodzice związani z tym miejscem. Sala domu PZKO nie była w stanie pomieścić wszystkich chętnych, którzy na jubileusz przybyli.

Nie mogło zabraknąć konsul generalnej RP w Ostrawie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz, która objęła patronat nad wydarzeniem, wiceprezydenta miasta Karwiny Andrzeja Bizonia, członka wojewódzkiej komisji do spraw mniejszości narodowych i pomysłodawcy obchodów jubileuszowych Romana Strzondały oraz prezes ZG PZKO, Heleny Legowicz.

Przybyli także Tadeusz i Władysław Owczarzy, którzy zostali uhonorowani odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Na ręce prezes MK PZKO Kseni Stuchlik konsul generalna przekazała Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez RP przyznany przez premiera Mateusza Morawieckiego.

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.