W Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na początku maja br. otwarto Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA). To szósta tego rodzaju placówka w Polsce, w sumie powstaną 32. SOWA to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki i warszawskiego Centrum Nauki Kopernik mająca na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. SOWA ma zachęcać dzieci i młodzież do odkrywania tajemnic nauki i techniki.

  SOWA w Rybniku i Suwałkach

  Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w Rybniku powstała na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy. Uroczyste otwarcie miało miejsce 2 maja br. W placówce dostępnych jest 15 interaktywnych eksponatów (np. obrotowe lustra, wiszące piłki czy też krocząca sprężyna). Dzięki nim zwiedzający mogą poznawać rozmaite aspekty świata przyrody, takie jak ruch, światło czy ludzki organizm. Z kolei przestrzeń warsztatowa – Majsternia – służy swobodnemu eksperymentowaniu i podejmowaniu wyzwań konstruktorskich.

  Ostatnią SOWĘ otwarto 9 maja br. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach. SOWA w Suwałkach to siódma po Piotrkowie Trybunalskim, Raciborzu, Piasecznie, Świdwinie, Jaworznie, Rybniku Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.

  Relacja z otwarcia SOWY w Suwałkach:

  Nauka poprzez eksperymentowanie

  Warszawskie Centrum Nauki Kopernik od lat promuje ideę uczenia się przez samodzielne eksperymentowanie. Ta metoda pozwala nie tylko poszerzać wiedzę, ale także wspiera rozwój kompetencji przyszłości, inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność i poczucie sprawczości. Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności pozwolą przenieść najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik do społeczności lokalnych w całej Polsce.

  Mini centra nauki w regionach

  Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki i warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, która polega na tworzeniu lokalnych mini centrów nauki w mniejszych miastach i miejscowościach – do 150 tysięcy mieszkańców. Centra powstają przy funkcjonujących już instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych, takich jak domy kultury, biblioteki, muzea itp.

  W każdej placówce mieścić się będzie wystawa oraz Majsternia – przestrzeń swobodnego eksperymentowania, w której odbywać się będą różnorodne zajęcia.

  Wystawa składa się z 15‒18 eksponatów zaprojektowanych i zbudowanych przez zespół Centrum Nauki Kopernik. Przedstawiają one zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki, takimi jak ruch, światło czy procesy biologiczne. Znalazły się wśród nich m.in. kolorowe cienie (mechanizmy powstawania cienia i mieszania barw), rysowanie w lustrze (koordynacja oka i ręki), czy zadanie – usyp mapę (analiza ukształtowania terenu).

  32 Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

  W ubiegłym roku zostały uruchomione dwie Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Piotrkowie Trybunalskim i Raciborzu. W 2022 roku planowane jest otwarcie kolejnych 18 takich placówek. Z kolei w roku 2023 powstanie 12 małych centrów nauki.

  W sumie w 32 miejscowościach w Polsce powstaną mini centra nauki, które będą promowały ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu, eksperymentowaniu i odkrywaniu zjawisk otaczającego nas świata. SOWA ma zachęcać dzieci i młodzież do odkrywania tajemnic nauki i techniki. W każdej placówce można będzie zwiedzać interaktywną wystawę oraz uczestniczyć w doświadczeniach i eksperymentach naukowych.

  W placówkach tych wykorzystane zostaną najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.

  Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności to pilotażowy projekt, który poprzedza utworzenie zapowiadanych w Polskim Ładzie Małych Centrów Nauki.

  Małe Centra Nauki

  Kontynuacją inicjatywy SOWA są planowane w Polskim Ładzie Małe Centra Nauki. W latach 2021‒2024 powstanie w całym kraju około 70 Małych Centrów Nauki o wartości 350 mln złotych. Ich budowa ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępu do zasobów nauki oraz wzmocnienie kapitału społecznego i naukowego w społecznościach lokalnych.

  Z całą pewnością przyczynią się również do budowania zaangażowania w naukę wśród dzieci i młodzieży, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości czy powstania nowych miejsc pracy.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.