Organizacja pomocy humanitarnej to nowa specjalność bytomskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest to efekt współpracy uniwersytetu z Polską Akcją Humanitarną.

  Nowa specjalność – organizacja pomocy humanitarnej – została utworzona we współpracy z Polską Akcją Humanitarną na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, oferowanym Wydziałem Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada akredytację na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii medycznej, kosmetologii, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii.

  W ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach funkcjonuje pięć wydziałów:

  Uniwersytet oferuje również stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie oraz szkolenia i kursy specjalizacyjne.

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM) ofertę edukacyjną prezentuje również na kanale YouTube:

  Grono nauczycieli akademickich SUM liczy około 1325 nauczycieli akademickich. Baza kliniczna i naukowo-dydaktyczna uczelni składa się z ponad 260 jednostek organizacyjnych (katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, kolegia i studia), znajdujących się głównie w miastach stanowiących siedziby wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada również pięć samodzielnych publicznych szpitali klinicznych.

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu samodzielną działalność rozpoczął 1 października 2002 roku.

  Obecnie na Wydziale prowadzone jest kształcenie studentów w ramach kierunków:

  • zdrowie publiczne (specjalności: epidemiologia i biostatystyka, higiena dentystyczna, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, bezpieczeństwo i higiena pracy – studia I stopnia, a na studiach II stopnia: bezpieczeństwo i higiena pracy, menedżer ochrony zdrowia, koordynator w opiece onkologicznej),
  • dietetyka (dietetyka kliniczna, dietetyka stosowana – studia licencjackie, natomiast na studiach magisterskich można wybrać takie specjalizacje jak: dietetyka pediatryczna, onkologiczna, psychodietetyka, dietetyka w sporcie czy dietetyka bariatryczna),
  • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym (na licencjacie: zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowo zależnych, a na studiach magisterskich: zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, zdrowie środowiskowe.).

  Nowa specjalność organizacja pomocy humanitarnej

  Specjalność organizacja pomocy humanitarnej będzie nauczana na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym. Będą to studia I stopnia.

  Zajęcia będą prowadzili m.in. specjaliści z Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). Wspomnieć warto, że Janina Ochojska – działaczka humanitarna, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, astronomka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL, w 2017 roku otrzymała tytuł doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  „Liczne wydarzenia ostatnich lat, klęski żywiołowe, kryzysy uchodźcze, a ostatnio tragiczna wojna w Ukrainie pokazują, że trzeba umieć pomagać” – wyjaśnia prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu dr Grzegorz Dziubanek i dodaje: „Uruchomienie specjalności organizacja pomocy humanitarnej jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na właściwie przygotowaną kadrę, posiadającą odpowiednie kompetencje w zakresie pomocy humanitarnej, niezbędnej w krajach szczególnie narażonych na skutki postępujących zmian klimatu oraz konsekwencje związane z niestabilną sytuacją geopolityczną”.

  Absolwent nowej specjalności będzie wyposażony w wiedzę w zakresie pomocy przedmedycznej, zapewnienia dostępu do żywności, czystej i bezpiecznej wody czy środków higienicznych. Będzie znał problematykę skutków zdrowotnych kryzysów humanitarnych oraz sposoby minimalizacji wynikającego z nich ryzyka zdrowotnego.

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.