WARSZAWA / Dzisiaj na posiedzeniu Zarządu PKOL Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zostało przyjęte w poczet członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

  Na zaproszenie Prezesa Andrzeja Kraśnickiego w tej ważnej dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” chwili uczestniczyli Prezes Dariusz Piotr Bonisławski i Tomasz Różniak – Członek Zarządu Krajowego SWP.

  Oprócz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Polski Komitet Olimpijski zyskał kolejnych trzech nowych członków zwyczajnych. Są to Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi, Beskidzka Rada Olimpijska oraz Polska Federacja Klubów Curlingowych.

  Współpraca WSP i PKOL

  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od wielu lat współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim, wspólnie są organizowane różne wydarzenia.

  21 grudnia 2021 roku podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się podpisanie umowy o współdziałaniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, określającą główne obszary oraz sposoby ich współdziałania na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

  Umowa została podpisana, kierując się dobrem obywateli polskiego pochodzenia i Polaków żyjących poza granicami Kraju oraz dążeniem do uczynienia działalności krzewiącej ideę olimpijską, popularyzującej sport i rekreację istotnej płaszczyzny zbliżającej Polonię do Polski oraz aktywizującej i integrującej ją w krajach jej zamieszkania.

  Źródło informacji: Polonijna Agencja Informacyjna, https://olimpijski.pl/

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.