LWÓW / We Lwowie trwają prace zabezpieczające zabytki przed zniszczeniem w wyniku działań wojennych. Ratowaniem zabytków architektury zajął się m.in. Instytut Polonika, jak i Ukraińskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Historycznych i Kulturalnych.

  – Instytut Polonika wciąż działa na rzecz ochrony zabytków znajdujących się na terenie Ukrainy. Wspólnie z naszym pracownikiem przebywającym we Lwowie Aleksym Łozińskim, konserwatorką Rusłaną Herman i władzami miasta Lwów, włączyliśmy się w prace zabezpieczające obiekty wspólnego dziedzictwa Polski i Ukrainy – napisał Instytut na swoich stronach FB.

  Na zdjęciach poniżej można zobaczyć zabezpieczone okna kościoła św. Antoniego oraz rokokową rzeźbę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej przy schodach świątyni. Prace konserwatorskie przy obiekcie były prowadzone przez Instytut Polonika w ubiegłych latach.

  – Rzeźby zabezpieczali konserwatorzy i zwykli ludzie. Mamy nadzieję, że to działanie prewencyjne i zabezpieczenia te nie zostaną przetestowane podczas prawdziwych wybuchów. Jednak pokrzepiające jest to, że najbardziej wrażliwe elementy tego zabytku są chronione. Dziś dziękujemy wszystkim zaangażowanym, nie wymieniając nazwisk. Dziękujemy tym wszystkim, którzy nie szukając sławy, po cichu, pomogli finansowo! – możemy przeczytać na stronach FB Ukraińskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Historycznych i Kulturalnych.

  Więcej można znaleźć na stronach FB Instytutu Polonika oraz stronach Ukraińskiego Towarzystwo Ochrony Zabytków Historycznych i Kulturalnych.

  Instytut Polonika

  Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał 18 grudnia 2017 roku jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.