Przedsiębiorcy i inwestorzy Adam, Mariusz i Waldemar Wałachowie wraz z żonami i rodzinami zakładają fundację 3WFoundation, Wkładają do niej 1,8 miliarda koron, co czyni ją jedną z największych fundacji nie prowadzonych przez firmy w Republice Czeskiej.

W Czechach to rekordowa kwota przeznaczona na cele dobroczynne. Jest większa niż kwota, którą prawie rok temu Ondřej i Katarín Vlček zainwestowali w rodzinną fundację zajmującą się opieką paliatywną nad dziećmi. Małżeństwo Vlčeków przekazało wtedy na ten cel 1,5 miliarda koron.

Wspieranie wartości chrześcijańskich i mniejszości polskiej

Celem fundacji założonej przez braci Wałachów i ich rodziny jest wspieranie organizacji, których działalność przynosi pozytywne zmiany społeczne oraz promuje solidarność i troskę o innych.

Fundacja 3WF będzie się koncentrować przede wszystkim na wspieraniu organizacji chrześcijańskich w Europie Środkowej i Wschodniej.

– Dla nas chrześcijaństwo oznacza przede wszystkim żywą wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiemy z własnego doświadczenia, że wiara może zmienić serce człowieka i wzbudzić w nim większą troskę i uwagę o innych. Wspieramy projekty chrześcijańskie, ponieważ wierzymy, że to właśnie przemiana ludzkiego serca jest kluczem do pozytywnych zmian zarówno dla jednostki, jak i dla całego społeczeństwa. Z tego faktu wynikają powszechnie obowiązujące wartości, takie jak miłość, solidarność, pomoc innym, życzliwość i dobroczynność. Wartości, które są bardzo potrzebne w dzisiejszych, pełnych pośpiechu i izolacji czasach – mówi Adam Wałach.

Założenie fundacji

Bracia Wałachowie są zaangażowani w filantropię od początku lat 90., kiedy to na cele charytatywne przekazywali część zysków swojej firmy Walmark, dokonywali też darowizn jako osoby prywatne. Na początku było to głównie wspieranie lokalnych projektów i wydarzeń kulturalnych czy społecznych.

Po roku 2000 wspierali również organizacje w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraz zakładają własną fundację. „Choć filantropia jest częścią naszego życia od dziesięcioleci, musieliśmy dojrzeć i znaleźć właściwą drogę do własnej fundacji – wyjaśnia Adam Wałach.

Fachowych konsultacji w zakresie tworzenia i kształtowania struktury fundacji udzieliła Fundacja Via Clarita.

– Fundacja 3WF jest pod wieloma względami wyjątkowym przedsięwzięciem filantropijnym. Nieczęsto się zdarza w środowisku czeskim i środkowoeuropejskim, aby trzy rodziny spotkały się w jednej fundacji. Godna podziwu jest również różnorodność tematów, gdzie akcenty lokalne mieszają się z międzynarodowymi – powiedziała profesor Kateřina Ronovská, członek zarządu fundacji.

Wspieranie pozytywnych działań na terenie Śląska Cieszyńskiego

Oprócz wspierania organizacji chrześcijańskich Fundacja 3W będzie się koncentrować na wspieraniu projektów charytatywnych i społecznie użytecznych, działań mniejszości polskiej w Republice Czeskiej oraz projektów rozwijających życie kulturalne i społeczne na Śląsku Cieszyńskim.

– Nasza rodzina pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Jest to region, w którym mieszają się tradycje, kultury i języki. Mieszka tu wielu utalentowanych, ambitnych i życzliwych ludzi. Dlatego też od dawna wspieramy lokalne organizacje, które rozwijają różnorodne życie kulturalne i społeczne, a także działalność Polaków i polskiej mniejszości narodowej, której jesteśmy częścią – wyjaśnia Mariusz Wałach.

Filantropia jako inwestycja

Doświadczenie Adama, Mariusza i Waldemara w zakresie przedsiębiorczości ma również odzwierciedlenie w działalności fundacji.

Podkreślają, że do filantropii podchodzą jak do inwestycji, dlatego Fundacja 3W wybiera organizacje, które chce wspierać i sposób, w jaki chce to robić, po dokładnej ocenie.

– Udzielamy pomocy w sposób strategiczny, aby osiągnąć jak największy wpływ na obszar, który wspieramy. Wybieramy konkretne cele i organizacje po dokładnym rozważeniu i ocenie ich potencjalnego pozytywnego wpływu na życie ludzi. Wybrane projekty wspieramy nie tylko finansowo. Pomagamy im rosnąć i rozwijać się tak, aby odnosiły sukcesy, a ich działalność była zrównoważona – dodaje Waldemar Wałach.

Rodzinna fundacja

Fundacja 3WF została założona przez Adama, Mariusza i Waldemara wraz z ich żonami i rodzinami. W skład zdywersyfikowanych aktywów wchodzić będą również akcje lub udziały w projektach inwestycyjnych. W ten sposób Fundacja będzie mogła nadal się rozwijać i zwiększać swój majątek, na przykład poprzez dalsze inwestycje. Jako założyciele fundacji oprócz braci wymienione są także ich żony: Grażyna, Urszula i Anna.

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.