Dziś Kościół katolicki obchodzi pamiątkę męczeństwa św. Błażeja, lekarza i biskupa Sebesty pochodzącego z Cezarei Kapadockiej (Armenia), prześladowanego w IV wieku za czasów cesarza Licyniusza. Dawniej święcono w ten dzień dwie małe świece nazywane błażejkami i jabłka, które wykorzystywano w medycynie ludowej.

  Na św. Błażeja święcono w kościele dwie małe świece, nieco mniejsze niż gromnica, które miały zastosowanie w ludowej medycynie – leczono nimi ból gardła, zębów i jamy ustnej.

  Tego dnia podczas mszy ksiądz przykładał dwie zapalone, związane na krzyż świece do gardła wiernych z błogosławieństwem zdrowia: „Przez wstawiennictwo świętego Błażeja, niech Bóg zachowa Cię od choroby gardła i wszelkiego innego zła. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Praktyka ta miała chronić przed bólem gardła przez cały rok. Jest stosowana do dzisiaj z tą różnicą, że świece nie są zapalone.

  W domu również przykładano choremu do gardła błażejki, odmawiając przy tym stosowne modlitwy. Małym dzieciom okadzano gardła dymem z tych świec, wierząc, że to pomoże w wyleczeniu.

  Świece przechowywano w szafie lub komodzie razem z gromnicą, czyli świecą poświęconą w Matki Boskiej Gromnicznej. Żadnej z tych świec nie można było używać w innych celach niż leczniczych i odżegnujących burzę.

  Święcenie jabłek

  W tym dniu w wielu regionach Polski święcono również jabłka, których zjedzenie miało zapobiec chorobom gardła. Poświęcone w dniu św. Błażeja jabłka dawano również zwierzętom, głównie bydłu, owcom i kozom. Nazywano je jabłkami błażejkowymi i trzymano oddzielnie od innych niepoświęconych jabłek.

  Święty Błażej uważany jest za patrona wielu zawodów: lekarzy, przemysłu wełniarskiego, handlarzy wełną, szewców, krawców, tkaczy, garbarzy, sztukatorów, piekarzy, murarzy, kapeluszników, muzykantów, jest wzywany w przypadku bólu gardła, kaszlu, krwotoków, wrzodów, kolek, bólu zębów. Jest też opiekunem zwierząt domowych i koni, a także jednym ze „świętych od pogody”, gdyż jego wstawiennictwo może zapobiec szkodom wyrządzonym przez wiatr.

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.