Główny Urząd Statystyczny opublikował wczoraj wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zmniejszyła się liczba ludności. Osób w wieku produkcyjnym jest mniej.

  Liczba ludności Polski 31 marca 2021 roku wynosiła 38 179,8 tys., co oznacza, że zmniejszyła się o 332 tys. osób w porównaniu z wynikami spisu z 2011 roku. Nie zmieniły się zasadniczo proporcje płci – kobiet jest ciągle więcej niż mężczyzn. Według wstępnych wyników spisu powszechnego 31 marca 2021 r. 48,5% populacji stanowili mężczyźni, a 51,5% kobiety.

  Struktura ludności

  Wstępne wyniki spisu wskazują, że w okresie 2011-2021 miały miejsce duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7% w 2011 r. do 18,2% w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4% w 2011 r. do 60,0% w 2021 r. Wyraźnie zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9% do 21,8%, tj. o prawie 5 p. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

  Mieszkania i budynki zlokalizowane na terenie Polski

  Wstępne wyniki spisu wskazują, że 31 marca 2021 r. na terenie Polski usytuowanych było prawie 15,2 mln mieszkań, które zlokalizowane były w około 6,8 mln budynków. W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln, tj. o 12,6%, a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o 13,3%.

  Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 1121,3 mln m2 i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zwiększyła się o prawie 175 mln m2 (tj. o 18,5%).


  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

  Źródło: GUS

  Tagi: , ,

   Komentarze



   CZYTAJ RÓWNIEŻ



   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.