CIESZYN / Przesłuchania uczestników tegorocznej edycji Konkursu Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy” odbyły się w formie online w piątek 17 grudnia. Spośród biorących udział w Konkursie dzieci i młodzieży wyłoniono laureatów. Laureatów I, II i III miejsc w każdej kategorii można było zobaczyć i wysłuchać podczas finału w Domu Narodowym.

Jury pracowało w składzie: Prof. Jadwiga Wronicz – przewodnicząca jury, emerytowana profesor zakładu Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN; Leszek Richter – członek, prezes Sekcji Ludoznawczej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z siedzibą w Czeskim Cieszynie oraz Adam Cekiera – członek, przedstawiciel Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach. Sekretarzem i konferansjerem była Agnieszka Pawlitko z Cieszańskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło laureatów. Zostali nimi:

Kategoria A (3 – 6 lat)

I Miejsce

 • Adam Szkawran (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)

II Miejsce ex aequo:

 • Marie Czepczor (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)
 • Nadia Ferfecka (Górki Wielkie)

III Miejsce

 • Julia Bojda (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach – Przedszkole Publiczne w Kiczycach)

wyróżnienia:

 • Benjamin Babik (Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie z Oddziałami Przedszkolnymi)
 • Agata Mańka (Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie z Oddziałami Przedszkolnymi)

Kategoria B (7 – 10 lat)

I Miejsce

 • Jan Szkawran (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)

II Miejsce ex aequo:

 • Ewelina Ferfecka (Górki Wielkie)
 • Karolina Jochymek (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)

III Miejsce

 • Zofia Francuz (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce)

wyróżnienia:

 • Tomasz Wróbel (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)
 • Julia Pietrasina (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie)

Kategoria C (11 – 15 lat)

I Miejsce

 • Elizabeth Byrtus (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)

II Miejsce

 • nie przyznano

III Miejsce

 • Amelia Szuścik (Zebrzydowice)

Kategoria D (16 lat i więcej)

I Miejsce

 • nie przyznano

II Miejsce

 • nie przyznano

III Miejsce

 • Anna Ponikiewska (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie)

wyróżnienie:

 • Kacper Sikora (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie)

Kategoria E (grupy)

I Miejsce

 • nie przyznano

II Miejsce

 • Bukowianki: Natalia Zogota, Eliška Gazur (Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu)

III Miejsce

 • nie przyznano

wyróżnienie:

 • Siostrziczki: Bogna i Anna Jiravská (Szkoła Podstawowa z polskim językiem nauczania w Suchej Górnej)

Nagrody specjalne

 • Nagroda specjalna od Dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie dla najmłodszego uczestnika dla Julii Bojdy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiczycach – Przedszkola Publicznego w Kiczycach
 • Nagroda specjalna od Prezesa Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach dla rodziny Szkawran za kultywowanie i pielęgnowanie tradycji

Podczas koncertu zaprezentowali się laureaci czołowych miejsc w każdej z grup wiekowych

Finał XVII Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” dla dzieci i młodzieży odbył się w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” 28 grudnia. Podczas koncertu laureatów zaprezentowali się wyłącznie laureaci czołowych miejsc w każdej z grup wiekowych. Nie wszyscy jednak. Koncert odbywał się w ścisłym reżimie sanitarnym. Niektórzy laureaci nie mogli dojechać ze względu na kwarantannę.

Przewodnicząca jury prof. Jadwiga Wronicz z radością stwierdziła, że konkurs pokazuje, że młodzież, choć nie mówi gwarą na co dzień, to interesuje się mową swych przodków.

Nieco odmiennego zdania, w odniesieniu do dzieci z Zaolzia, był inny członek jury Leszek Richter, który uczestniczy w pracach jury od pierwszej edycji konkursu. Prezes Sekcji Ludoznawczej PZKO stwierdził, że dzieci z Zaolzia mówią gwarą na co dzień. – To bardzo ważne, bo wtedy widać, czy dziecko naprawdę czuje gwarę – stwierdził Richter.

(indi)

Tagi: , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.