Po koniec października 2021 r. prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) Grzegorz Wrochna w obecności zastępcy administratora Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Stanów Zjednoczonych (NASA) Pameli A. Melroy podpisał Artemis Accords. To porozumienie, które daje Polsce możliwość udziału w wielostronnych programach NASA, dotyczących eksploracji Księżyca, Marsa i innych ciał niebieskich.

  Do zawarcia porozumienia doszło podczas 72. Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. (Kongres ten był jedną z wielu imprez branżowych, które towarzyszą Wystawie Światowej Expo 2020.) Sygnowali je przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej (Polish Space Agency – POLSA) oraz Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Stanów Zjednoczonych (NASA) – w osobie prezesa POLSA, profesora Grzegorza Wrochny, oraz występującej w roli zastępcy administratora NASA, Pameli A. Melroy.

  „Przystąpienie Polski do Artemis Accords to kolejny ważny krok w rozwijaniu potencjału polskiego sektora kosmicznego na arenie międzynarodowej” – skomentował podpisanie dokumentu szef POLSA.

  Grzegorz Wrochna – podsumowanie:

  Artemis Accords

  Artemis Accords to międzynarodowe porozumienie określające ramy współpracy w cywilnej eksploracji i pokojowym wykorzystaniu Księżyca, Marsa i innych ciał niebieskich. Polska dołączyła tym samym do kilkunastu innych państw, które wcześniej przystąpiły do współpracy na zasadach Artemis Accords.

  Sygnatariuszami Artemis Accords są: Australia, Brazylia, Kanada, Włochy, Japonia, Korea, Luksemburg, Nowa Zelandia, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wielka Brytania.

  Sygnatariusze porozumienia wspólnie deklarują, że chcą zaproponować wspólne, ogólnie obowiązujące cywilne zasady oraz model efektywnej międzynarodowej współpracy w przestrzeni kosmicznej – zwłaszcza przy prowadzeniu misji eksploracyjnych na Księżyc, a w dalszej kolejności również na Marsa.

  Powrót człowieka na Księżyc – wizja wg NASA. Źródło: NASA.

  Zapisy Artemis Accords odwołują się do Traktatu ONZ o przestrzeni kosmicznej z 1967 r. i głównych konwencji ONZ, które stanowią podstawę międzynarodowego prawa kosmicznego.

  Artemis Accords proponuje między innymi następujące założenia:

  • Pokojową i jawną współpracę międzynarodową – wszystkie strony porozumienia nie mogą utajniać swoich prac, badań i ich efektów. Dodatkowo wyniki muszą zostać opisane w przejrzysty i rozumiały dla ogółu społeczeństwa sposób. Eksploracja kosmosu nie może w ramach tego programu być prowadzona w celach militarnych, a sygnatariusze powinni dążyć do wspólnego rozwoju standardów czy samych instrumentów badawczych;
  • Strony porozumienia są zobowiązane do udzielania pomocy osobom, które w przestrzeni kosmicznej znalazły się w stanie zagrożenia życia;
  • Prowadzenie rejestru i kontrolę urządzeń. To postanowienie ma na celu uniknięcia zakłóceń radiowych;
  • Ochronę miejsc o wartości historycznej (np. miejsc i pozostałości po lądowaniu misji pilotowanych w ramach programu Apollo);
  • Dbanie o przestrzeń kosmiczną, niewytwarzanie śmieci kosmicznych, oraz ich utylizację po zakończonej misji.

  Artemis Accords otwiera polskim instytucjom i przedsiębiorstwom możliwość uczestniczenia w prowadzonym przez NASA Programie Artemis, dotyczącym powrotu ludzi na Księżyc i rozszerzenia eksploracji przestrzeni kosmicznej.

  Artemis Accords można w całości przeczytać tutaj.

  Kolejnym krokiem w budowaniu polsko-amerykańskich relacji będzie Umowa Ramowa o Współpracy Kosmicznej między Rzeczpospolitą Polską a USA, nad którą obecnie trwają prace.

  Polska Agencja Kosmiczna

  Polska Agencja Kosmiczna (POLish Space Agency – POLSA) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii RP, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego oraz środowiska naukowego poprzez łączenie świata biznesu i nauki, oraz poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej.

  POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą. POLSA prowadzi również działania związane z informacją i edukacją na temat wykorzystania technologii satelitarnych (między innymi nawigacji, obserwacji i komunikacji) w gospodarce, administracji i w życiu codziennym (np. w rolnictwie, leśnictwie, transporcie lądowym i morskim, monitoringu środowiska, zarządzaniu kryzysowym, czy prognozowaniu pogody).

  Polski sektor kosmiczny

  Przystąpienie Polski w 2012 roku do Europejskiej Agencji Kosmicznej zaowocowała dynamicznym rozwojem polskiego sektora kosmicznego, w którym działa już ponad 350 polskich przedsiębiorstw.

  Polskie firmy i instytucje z sukcesami od lat współpracują m.in. z NASA, ESA (Europejska Agencja Kosmiczna), DLR (Niemiecka Agencja Kosmiczna) JAXA (Japońska Agencja Kosmiczna) i CNSA (Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna). W ciągu ostatnich 40 lat ponad 80 instrumentów zaprojektowanych i skonstruowanych przez polskich naukowców i inżynierów było wykorzystywanych w różnych międzynarodowych misjach kosmicznych.

  Autor:

   Komentarze


   Czytaj również


   Wielki Kiermasz Polskiej Książki. W Jabłonkowie jeszcze jutro można kupić książki i obejrzeć prace pań z Klubu Kobiet [zdjęcia]
   Listopad282021

   Wielki Kiermasz Polskiej Książki. W Jabłonkowie jeszcze jutro można kupić książki i obejrzeć prace pań z Klubu Kobiet [zdjęcia]

   Morderstwa, śluby, kaprysy pogody przed laty (28)
   Listopad282021

   Morderstwa, śluby, kaprysy pogody przed laty (28)

   Czechy mają dwu premierów. Prezydent Zeman mianował premierem Petra Fialę
   Listopad282021

   Czechy mają dwu premierów. Prezydent Zeman mianował premierem Petra Fialę

   Adwent a ludowa wizja świata
   Listopad282021

   Adwent a ludowa wizja świata

   Zaprojektuj tradycyjną kartkę świąteczną i zgarnij atrakcyjną nagrodę!
   Listopad272021

   Zaprojektuj tradycyjną kartkę świąteczną i zgarnij atrakcyjną nagrodę!

   Rozświetlenie choinki w Wiśle nastąpi podczas Świątecznego Jarmarku z Tradycją
   Listopad272021

   Rozświetlenie choinki w Wiśle nastąpi podczas Świątecznego Jarmarku z Tradycją

   W ciągu dwu lat o Kartę Polaka ubiegało się ok. 500 osób. 17 chętnych skorzystało we wtorek z dyżuru konsularnego w Gródku
   Listopad272021

   W ciągu dwu lat o Kartę Polaka ubiegało się ok. 500 osób. 17 chętnych skorzystało we wtorek z dyżuru konsularnego w Gródku

   Centrum Leczenia Udarów w szpitalu na Sośnie otrzymało nagrodę
   Listopad272021

   Centrum Leczenia Udarów w szpitalu na Sośnie otrzymało nagrodę

   REKLAMA
   REKLAMA reklaama

   ZWROT TV

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

   Website Security Test