REGION / Pełnoletni mieszkańcy pogranicza mogą wypowiedzieć się na temat, jaki wpływ miało zamknięcie granicy polsko-czeskiej na różne aspekty życia społeczno-gospodarczego. Trzeba się pośpieszyć – ankieta będzie aktywna do 31 października. Udzielenie odpowiedzi na pytania kwestionariusza zajmie około 8 minut.

  Problem postanowiło zbadać Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Euroregion Śląsk Cieszyński, które od początku starało się jak tylko mogło wspierać mieszkańców regionu w tym trudnym dla nich czasie zamknięcia granic.

  Gdzie można ankietę wypełnić

  Wypełniając ankietę (dostępną w dwóch wersjach językowych: polskiej https://bit.ly/ankieta-PL oraz czeskiej https://bit.ly/anketa-CZ), mieszkańcy naszego regionu mogą wskazać na problemy, które podczas zamknięcia granicy najbardziej dały im się we znaki, najbardziej sparaliżowały życie.

  Z jakiego powodu warto ankietę wypełnić

  Ktoś mógłby zastanawiać się po co, skoro granica jest już otwarta, a rządy obu państw zapewniają, że nie planują ponownego jej szczelnego zamknięcia.

  – Pandemia trwa i musimy z nią żyć i pracować. Nie wiemy co przyniesie przyszłość, ale próbujemy się do niej możliwie dobrze przygotować – mówi Bogdan Kasperek, dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Euroregion Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko, prosząc o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Jak podkreśla, aby móc w przyszłości rozwiązywać podobne problemy, należy poznać je jak najlepiej.

  Zapewnienie anonimowości

  – Zebrane dane będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane w formie zbiorczych zestawień statystycznych na potrzeby tego badania i publicznej prezentacji jego wyników – zapowiadają twórcy ankiety – firma „Konsultant”, która przygotowała badanie ankietowe na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” i Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.

  Badanie przeprowadzane jest w ramach projektu „MODEL.COM – Model komunikacji w sytuacjach kryzysowych” w ramach Forum polsko-czeskiego na rzecz zbliżania społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020.

  (indi)

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.