REGION / Dziś, 12 maja, skończyłby 90 lat. Zmarł o wiele za wcześnie, 17 maja 1998 roku. Zaolzie bardzo bliskie było prof. dr. hab. Edmundowi Rosnerowi, przez wiele lat współpracował również ze „Zwrotem”.

  Był znaczącym polonistą, germanistą, interesowała go dydaktyka. Zajmował się literaturą powstającą na Śląsku Cieszyńskim, również po jego czeskiej stronie. Najważniejszą publikacją w tym temacie jest jego praca „Literatura polska z czeskiego Śląska”.

  Pochodził z Bielska, był synem introligatora. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pierwszy artykuł o literaturze regionalnej „Istebniański zakątek” opublikował w jednym z warszawskich pism jeszcze jako student. Pracę zawodową rozpoczął w Zespole Państwowych Techników Rolniczych w Cieszynie.

  Od 1972 roku związany był z Filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Był wieloletnim pracownikiem Zakładu Animacji Społeczno-Kulturalnej, dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze. Współpracował także z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce (Poznań, Katowice, Opole, Łódź, Kraków) oraz za granicą (Wiedeń, Graz, Opawa, Ołomuniec, Ostrawa).

  W 1975 roku obronił doktorat, praca nosiła tytuł „Wiedza o regionie w nauczaniu języka polskiego w szkołach średnich (na przykładach ze Śląska Cieszyńskiego)”. „Między erosem a caritas”, monografia austriackiej pisarki Almy Johanny Koenig, była jego pracą habilitacyjną.

  Opublikował m.in. „Beskidzkie ścieżki pisarzy. Szkice literackie”, „Cieszyńskie okruchy literackie”, „Marii Konopnickiej związki z Beskidem”, „Bolesław Prus w Beskidach”, „Wokół Zofii Kossak”. Pod jego redakcją wyszło także kilka publikacji naukowych.

  Ogółem ukazało się 96 publikacji profesora traktujących o związkach pisarzy polskich z Podbeskidziem, przejawach życia literackiego w regionie, autorach cieszyńskich, 59 publikacji z zakresu dziejów literatury zaolziańskiej (!), 33 tekstów określanych mianem „różne silesiana”, 55 opracowań dotyczących polsko-austriackich powiązań literackich, 24 publikacje o pisarzach niemieckiego obszaru językowego, 35 artykułów różnych.

  „Był z usposobienia raczej poważny, ale lubił też i umiał się pośmiać. Traktował serio życie, obowiązki, ludzi. Był wymagający, ale najbardziej wobec siebie. Miał skrystalizowane poglądy i umiał ich bronić” – napisał o Edmundzie Rosnerze cieszyński publicysta Robert Danel.

  A czeski literaturoznawca Libor Martinek wspominał go tak: „Prof. Edmund Rosner był człowiekiem o niezłomnych zasadach moralnych, głęboko wierzącym i mocno przekonanym o sensie i słuszności swej długoletniej usilnej pracy. Przez jego odejście niedopisany został niejeden rozdział piśmiennictwa regionalnego na Śląsku”.

  CR

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.