Prezentujemy kolejny odcinek książki Czesława Stuchlika „Straże pożarne na Śląsku Cieszyńskim”

  Pierwsze „porządki ogniowe” w Polsce

  Dopiero w okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego, a później jego następców, nastąpiły zmiany jakości budownictwa na korzyść „Polski murowanej”. Ale dotyczyło to zazwyczaj zamków, kościołów, murów obronnych i innych ważniejszych obiektów. Dopiero w XVIII i XIX wieku zaczęto budować obiekty z kamienia i cegły.

  Wzrastająca liczba pożarów spowodowała zainteresowanie władz miejskich i właścicieli miast problemem, skutkiem czego uchwalano tak zwane „porządki ogniowe”. Były one wzorowane na podobnych przepisach obowiązujących w miastach Europy Zachodniej. Stale ulepszane i doskonalone przetrwały do końca Rzeczpospolitej Szlacheckiej.

  Jako pierwsze wprowadziły je większe miasta. Określały one różne formy zabezpieczenia przed pożarami, jak przebieg akcji gaśniczej, sposoby alarmowania, wyposażenie w sprzęt gaśniczy, zaopatrzenie w wodę, budownictwo ogniotrwałe itp. Niektórzy władcy zwalniali mieszczan z podatków po niszczycielskich pożarach.

  Król Zygmunt I Stary wydał nakaz przeniesienie poza obręb miasta wszystkich browarów, a Stefan Batory rozszerzył go na gorzelnie, piece garncarskie i wytwórnie świec. Królowa Bona doprowadziła do wydania w 1548 roku przepisów zobowiązujących mieszczan do gromadzenia w swych domach sprzętu gaśniczego. Król Jan Kazimierz rozszerzył te przepisy o browarach i gorzelniach na Nową Warszawę. W dobrach księcia Karola Radziwiłła leżących w Koronie, na Litwie i Rusi wprowadzono kompleksowe przepisy przeciwpożarowe, które ściśle egzekwowano.

  W 1760 roku marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński wydał przepisy nakazujące poprawy stanu kominów, przeniesienia za miasta zakładów wykorzystujących duży ogień, wysyłania do gaszenia ognia z każdego domu po dwoje ludzi, gromadzenia w warsztatach sprzętu gaśniczego oraz przestrzegania zakazu budowania domów drewnianych w miejscach zagrożonych. W 1764 roku uchwała sejmowa wprowadziła zakaz urządzania składów wódek i olejów w domach drewnianych.

  Czesław Stuchlik

  Jan van der Heyden – sikawki wężowe – rok 1690 (domena publiczna) / Źródło: domena publiczna

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.