Tag: Czesław Stuchlik


Nazewnictwo ziół w siedmiu językach w jednej publikacji. Z cieszyńską nazwą gwarową jako pierwszą
lipiec042021

Nazewnictwo ziół w siedmiu językach w jednej publikacji. Z cieszyńską nazwą gwarową jako pierwszą

POGWIZDÓW/ "Cieszyńskie nazewnictwo ziół" to najnowsza publikacja autorstwa Czesława Stuchlika. Spotkanie z regionalistą, pasjonatem wiedzy o kulturze naszych przodków odbyło się we wtorek 29 czerwca w Centrum Usług Społecznych (dawnym Domu Ludowym) w Pogwizdowie. Stuchlik zaprezentował swoją najnowszą książkę. Na stole leżały także pospolicie występujące w naszym otoczeniu rośliny. Ich nazwy w siedmiu językach – z gwarową na czele – są główną ideą wydania książki "Cieszyńskie nazewnictwo ziół". Ocalić od zapomnienia, ułatwić porozumienie Autor kierował się z jednej strony chęcią ocalenia gwarowych nazw od zapomnienia, z drugiej zaś ułatwienia w porozumiewaniu się mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego z obu stron Olzy. Stuchlik wspominał, iż swojego czasu zaangażował się w działalność Sekcji Ludoznawczej PZKO. Zaczął więc częściej bywać po zaolziańskiej stronie, poznawać coraz więcej mieszkańców Zaolzia. I oczywiście z nimi rozmawiać. – I podczas jednego z moich spotkań z Zaolziakami doszło do rozmowy o ziołach. Pojawił się problem z nazewnictwem. Nazwy gwarowe często są już zapominane, jednak nimi najłatwiej w takich momentach operować…

Pożarnictwo w Polsce po I wojnie światowej
lipiec152020

Pożarnictwo w Polsce po I wojnie światowej

Również w nowo powstałej i odrodzonej Polsce straże pożarne wróciły do swej statutowej działalności. W momencie odzyskania niepodległości na terenie odradzającego się państwa polskiego działało 1600 jednostek straży, które chociaż osłabione, wyniszczone i ograbione ze sprzętu były jednak silne organizacyjnie. Istniało wówczas sześć związków: Związek Floriański (na terenie byłego zaboru rosyjskiego); Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicji i Lodomerii oraz Cieszyński Związek Ochotniczych Straży Pożarnych (były zabór austriacki); Wielkopolski Związek, Śląski Związek i Pomorski Związek Ochotniczych Straży Pożarnych (były zabór pruski). Działacze pożarniczy, a zwłaszcza Związku Floriańskiego i Krajowego Związku OSP w Galicji poczynili starania zjednoczenia polskiej straży pożarnej. Czołowi przywódcy, a zwłaszcza Bolesław Chomicz i Alfred Jakub Zagórski (syn Alfreda Zagórskiego nadzwyczaj zasłużonego działacza dla Galicji i Krajowego Związku OSP w tym zaborze), powołali Komitet Międzydzielnicowy, który skupiał działaczy z różnych dzielnic Polski. Ze względu na toczącą się wojnę polsko-bolszewicką projekt zjednoczenia został odroczony. I Zjazd Strażactwa Polskiego odbył się 8 i 9 września 1921 roku w Warszawie.…

Pożarnictwo po I wojnie światowej na Śląsku Cieszyńskim
czerwiec232020

Pożarnictwo po I wojnie światowej na Śląsku Cieszyńskim

Po I wojnie światowej po obu stronach Olzy powstawały kolejne jednostki straży pożarnej. Na Zaolziu w wielu miejscowościach, aż do września 1939 roku tj. do wybuchu II wojny światowej, działały dwie straże pożarne – czeska i polska. Tak między innymi było w Raju (obecnie Karwina –Raj). 28 lipca 1920 roku nastąpił podział Śląska Cieszyńskiego na polską i czeską część i tym samym podział jednostek strażackich. 26 marca 1921 roku powstał Związek Polskich Straży Pożarnych w Czechosłowacji z siedzibą w Czeskim Cieszynie. W 1922 r. powstała OSP w Stanisławicach (polska i częściowo/czasowo czeska), a w 1924 roku powstały straże pożarne w Krasnej i Pastwiskach. Powstałe straże pożarne oprócz walki z pożarem i ratowania dobytku przed ogniem, miały za zadanie również chronić ludzi i dobytek przed powodziami. Taka konieczność zaistniała n.p. w Ochabach, które ze względu na przepływającą przez nie rzekę Wisłę były szczególnie narażone na powodzie. Tam, o czym już wspomniano, powstała straż w 1908 roku. Czesław Stuchlik c.d.n.

Krajowy Związek Polskich Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Cieszynie
czerwiec072020

Krajowy Związek Polskich Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Cieszynie

Do Związku należało 49 jednostek, z tego 32 z obszaru późniejszej Czechosłowacji. Podczas walnego zebrania podkreślono, że w cieszyńskiej jednostce straży pożarnej występują 4 narodowości – Niemcy, Polacy, Czesi i Węgrzy. Warto tu zaznaczyć iż jedynie w Cieszynie używana była komenda w języku niemieckim, a w okolicznych miejscowościach w języku polskim. W czasie pierwszej wojny światowej z powodu powołania do wojska większości mężczyzn aktywność tych jednostek zmalała i pod koniec wojny na mocy wyżej wymienionego rozporządzenia zalecano werbować kobiety do drużyn samarytańskich. Rola kobiet w straży pożarnej Tak było w Ochotniczej Straży Ogniowej w Pogwizdowie, gdzie na 26 członków 18 było w wojsku. Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 5 maja 1918 roku naczelnik, a równocześnie wójt gminy Józef Kunc poinformował zebranych, że w myśl rozporządzenia Śląskiego Wydziału Krajowego w Opawie z powodu braku mężczyzn należy tworzyć drużyny żeńskie. Naczelnik więc zaprosił panie do wstąpienia do drużyny kobiecej. Na ten apel zgłosiło się 18 dziewczyn. Ich rola jednak nie ograniczała się…

Pierwsze „porządki ogniowe” w Polsce
maj052020

Pierwsze „porządki ogniowe” w Polsce

Prezentujemy kolejny odcinek książki Czesława Stuchlika "Straże pożarne na Śląsku Cieszyńskim" Pierwsze „porządki ogniowe" w Polsce Dopiero w okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego, a później jego następców, nastąpiły zmiany jakości budownictwa na korzyść „Polski murowanej”. Ale dotyczyło to zazwyczaj zamków, kościołów, murów obronnych i innych ważniejszych obiektów. Dopiero w XVIII i XIX wieku zaczęto budować obiekty z kamienia i cegły. Wzrastająca liczba pożarów spowodowała zainteresowanie władz miejskich i właścicieli miast problemem, skutkiem czego uchwalano tak zwane „porządki ogniowe”. Były one wzorowane na podobnych przepisach obowiązujących w miastach Europy Zachodniej. Stale ulepszane i doskonalone przetrwały do końca Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Jako pierwsze wprowadziły je większe miasta. Określały one różne formy zabezpieczenia przed pożarami, jak przebieg akcji gaśniczej, sposoby alarmowania, wyposażenie w sprzęt gaśniczy, zaopatrzenie w wodę, budownictwo ogniotrwałe itp. Niektórzy władcy zwalniali mieszczan z podatków po niszczycielskich pożarach. Król Zygmunt I Stary wydał nakaz przeniesienie poza obręb miasta wszystkich browarów, a Stefan Batory rozszerzył go na gorzelnie, piece garncarskie i wytwórnie świec.…

Katastrofy pożarowe na Śląsku Cieszyńskim
maj012020

Katastrofy pożarowe na Śląsku Cieszyńskim

Prezentujemy kolejny odcinek książki Czesława Stuchlika "Straże pożarne na Śląsku Cieszyńskim": Jak wielkie straty powodowały pożary, niech świadczą zapisy w kronikach chociażby małego miasta jakim był (i jest) Cieszyn, o którym pierwszy zapis historyczny został napisany w 1155 roku, chociaż legenda o założeniu miasta mówi o 810 roku. Już w 1447 roku po pożarze miasta książę Wacław II przeniósł się na zamek we Frysztacie. Kolejne zapisy o pożarach Cieszyna pochodzą z roku 1552, kiedy to spaliło się całe miasto za wyjątkiem ul. Srebrnej. W 1603 roku pożar zniszczył część miasta i zamek. W 1714 roku miał miejsce kolejny pożar Cieszyna. Zaledwie sześć lat później, 14 maja 1720 następny wielki pożar strawił ¾ miasta i kościół. Kolejne wielkie pożary nawiedziły Cieszyn w 1740 i 1779 roku. W 1777 roku na Rynku postawiono figurę św. Floriana, której autorem był Wacław Daney. 27 lutego 1785 roku Cieszyn nawiedziło trzęsienie ziemi, pod wieczór odczuwalny był trzeci wstrząs; w 1786 roku nastąpiło powtórne trzęsienie ziemi.…

150 lat temu założono Związek Ochotniczych Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim
kwiecień202020

150 lat temu założono Związek Ochotniczych Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim

W tym roku przypada 150 rocznica założenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (pierwotnie zwanych Ogniowymi) na Śląsku Cieszyńskim. – W zaistniałej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa istnieje małe prawdopodobieństwo, aby ta rocznica obchodzona była z należną dla niej estymą. Z powodu obowiązującego zakazu zgromadzeń nie będą się też odbywały obchody corocznego święta strażaka w dzień św. Floriana, czyli 4 maja. Dlatego więc, aby uczcić ten jubileusz i coroczne święto druhów strażaków, postanowiłem udostępnić Czytelnikom portalu Zwrot.cz moją książkę wydaną przez Gminę Hażlach, aby w ten sposób przybliżać mieszkańcom Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach Olzy historię i działalność, a także walkę o polskość tej Ziemi, przez tą jakże pożyteczną organizację - napisał Czesław Stuchlik, pasjonat lokalnej historii, działacz społeczny w wielu dziedzinach ze strażacką na czele. Czesław Stuchlik Warto tu wspomnieć, że to właśnie dzięki inicjatywie Czesława Stuchlika jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie, do której należy, nawiązała kontakt ze znajdującą się po drugiej stronie Olzy jednostką w Łąkach. I choć druhom…

Jak pokolorować jajka tym, co mamy w domu?
kwiecień112020

Jak pokolorować jajka tym, co mamy w domu?

Choć dziś nie pójdziemy z koszyczkiem do kościoła święcić pokarmów, jak wielu z mieszkańców Śląska Cieszyńskiego czyniło od pół wieku (Ks. prof. dr hab. Józef Budniak w rozmowie z naszą redakcją mówił m.in. o tym, że zwyczaj święcenia pokarmów na Śląsku Cieszyńskim jest bardzo młodą tradycją https://zwrot.cz/2020/04/chrzescijanskie-przezywanie-swiat-w-czasie-pandemii/), to jednak warto przyozdobić świąteczny stół barwnymi jajkami. A to, jak zabarwić jajka naturalnymi sposobami, podpowiada nam Czesław Stuchlik z Pogwizdowa – miłośnik lokalnej tradycji i zielarstwa. Wylicza, jakie kolory przy pomocy roślin możemy uzyskać. A więc: NIEBIESKI – poszatkowaną czerwoną kapustę zalewamy ½ l. wody z dodatkiem 5 łyżek octu, pozostawiamy na noc, aby uwolnił się barwnik, a następnie w tym roztworze gotujemy jajka. ŻÓŁTY – jajka gotujemy na twardo. Do litra wrzącej wody wsypujemy paczkę kurkumy i dodajemy 5 łyżek octu. Ugotowane jajka wkładamy do roztworu na 2 godziny, a dla uzyskania intensywniejszego koloru dłużej. RÓŻOWY – gotujemy jajka na twardo. Utarte na tarce buraki czerwone gotujemy w 1 l. wody…

Cebula i czosnek zajmowały ważne miejsce w ludowej medycynie
marzec292020

Cebula i czosnek zajmowały ważne miejsce w ludowej medycynie

Warto je przypomnieć, bo mądrość ludowa nie wzięła się znikąd. Zadziwiający jest też fakt, że do tych samych wniosków dochodził lud w odległych od siebie zakątkach świata, w odległych kulturach. I to w czasach, gdy nie tylko nie było internetu, ale w ogóle kontakt pomiędzy odległymi społecznościami był ograniczony. Tym bardziej zadziwić może fakt, że pewne warzywa i zioła cenione były wszędzie. Nad tematem cebuli i czosnku kompleksowo pochylił się Czesław Stuchlik. „CUCHNĄCA RÓŻA” I CEBULA „Na boleści duszy i ciała czosnek najlepiej działa”, „Cebula w bólu utula” - to stare przysłowia. Czosnek i cebula w wierzeniach Wśród wyznawców islamu istnieje opowieść, że „kiedy szatan wyszedł z Edenu po upadku człowieka, czosnek wyrósł w miejscu gdzie postawił swoją lewą stopę, a cebula w miejscu postawienia prawej stopy”. Egipskie grobowce faraonów są ozdobione licznymi podobiznami główek czosnku. W grobowcu Tutenchamona, oprócz gór złota i klejnotów znaleziono sześć zasuszonych główek tej rośliny. W najstarszym medycznym papirusie tzw. „Papirus Ebersa” znaleźć można 22…

O hrabinie Thun  posłuchać będzie można w Pogwizdowie
wrzesień182019

O hrabinie Thun posłuchać będzie można w Pogwizdowie

Prelekcji o hrabinie Gabrieli von Thun Hohenstein zwanej dobrą panią z Kończyc Wielkich wysłuchać będzie można 24 września o 18:00 w sali OSP w Kończycach Wielkich. (więcej…)

W Pogwizdowie obchodzono Święto Ziół
sierpień192019

W Pogwizdowie obchodzono Święto Ziół

POGWIZDÓW / W przeddzień obchodzonego 15 sierpnia święta popularnie nazywanego Matki Boskiej Zielnej, czyli Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w Pogwizdowie zorganizowano Święto Ziół. Była wystawa ziół, a także minerałów, była też prelekcja Barbary Kuchty na temat ziół. (więcej…)

W Pogwizdowie o 75. rocznicy zbrodni „Pod Wałką”
marzec122017

W Pogwizdowie o 75. rocznicy zbrodni „Pod Wałką”

- 20 marca 1942 roku to dzień okrutnej tragedii nie tylko dla 24 Polaków straconych przez powieszenie przez okupanta hitlerowskiego „Pod Wałką” w Cieszynie, ale dla całego Śląska Cieszyńskiego. Tragedia pomimo tego, że jej rocznica obchodzona jest corocznie, stopniowo przechodzi w zapomnienie, a młode pokolenie mało co o niej wie – zaczął swą prelekcję Czesław Stuchlik. (więcej…)

W co grają ludzie?
wrzesień072014

W co grają ludzie?

Interesujący temat został poruszony podczas wrześniowego spotkania Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC. (więcej…)

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.