CIERLICKO/ W niedzielne popołudnie 1 marca w Domu Polskim im. Żwirki i Wigury odbył się Sejmik Gminny dla Cierlicka i Stanisłowic.

Wiceprezes Kongresu Polaków w RC Józef Szymeczek poinformował zebranych o działalności Kongresu, a także podzielił się własnymi refleksjami na temat kondycji mniejszości polskiej na Zaolziu.

Podkreślał, że PZKO jest fundamentem polskości na Zaolziu. – W niejednej gminie Domy PZKO są jedynym miejscem kulturalnym, gdzie się coś dzieje, jak na przykład w Nydku, czy Czytelnia w Wędryni. Tam chodzą również Czesi, bo nic innego nie ma. Więc to jest skarb – mówił o Domach PZKO i działalności kulturalnej Miejscowych Kół Szymeczek.

W ramach prezentacji, jak na każdym sejmiku, omówił podstawowe działania Kongresu Polaków, a także organizowane przez Kongres wydarzenia. Mówił o Zielonej Szkole, na którą co roku wyjeżdża około 200 uczniów, a 2/3 kosztów pokrywa Kongres. Zwrócił uwagę na to, że dzieci wyjeżdżając, nie tylko poznają Polskę, ale też żywy współczesny język polski, który jest nieco inny niż nasza zaolziańska polszczyzna.

Dyskusja na temat stron internetowych gmin

Po prezentacji i wyborach delegatów przyszedł czas na dyskusję. Wśród głosów z sali podawano jako bolączki strony internetowe gminy, które nie mają polskiej wersji językowej.

Szymeczek zwrócił uwagę na fakt, że nasi zaolziańscy Polacy Polaków z Polski traktują jako obcych, a nie swoich. – To jest właśnie to, że Polska zaczyna być dla nas państwem obcym. Trzeba więc rozbudować naszą tożsamość w kierunku Polski, żeby nasi ludzie czuli się częścią narodu polskiego – podsumował.

Obrady Sejmiku poprzedził krótki występ dzieci z polskiej szkoły z Cierlicka. A w przerwie i po sejmiku obejrzeć można było wystawę „Jan Paweł II. w 100lecie narodzin”, którą Dom Polski w Cierlicku otrzymał od Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie. W Cierlicku wystawa wisieć będzie jeszcze około tygodnia.

Zadaniem Sejmiku jest wybór delegata na zbliżające się Zgromadzenie Ogólne. Delegatem, a zarazem pełnomocnikiem gminnym wybrano Tadeusza Smugałę, jego zastępcą został Adam Włosok.

(indi)

Tagi: , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.