Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  Czytam w artykule Poszli wpław przez Olzę o tym, jak niektórym doskwiera bardzo ograniczenie ruchu transgranicznego.

  Króciutki artykulik, doświadczona dziennikarka, a byk jednak wdarł się na arenę. Każdemu może się zdarzyć. Tym bardziej, że to bardzo częsty błąd. Wielu z nas nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak często go popełniamy. Chodzi o użycie zaimka ono w bierniku. A oto cytat:

  Zdarzenie miało miejsce w piątek 20.3. około 9.30. Ktoś z przechodniów uwiecznił go na filmie.

  Gdyby chodziło o jednego pijanego pływaka, można by sądzić, że zaimek go do niego się odnosi. Pijaków-pływaków było jednak więcej. Gdyby o nich chodziło, należałoby użyć formy zaimka on w bierniku w liczbie mnogiej – ich.

  Prawdopodobnie doszło do błędnego użycia dopełniacza zaimka ono (zastępującego w zdaniu rzeczownik zdarzenie) zamiast biernika w postaci je.

  Poprawnie zatem zdanie powinno brzmieć:

  Ktoś z przechodniów uwiecznił je na filmie.

  Jest to bardzo powszechny błąd. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie wypowiedział podobnego zdania: Ostatnio widziano go (dziecko) a powinno być przecież: ostatnio widziano je. Miejmy jednak nadzieję, że takich błędów będzie coraz mniej.

  Zadanie na zakończenie: Jak powinna brzmieć następująca informacja o poszukiwaniu dziecka?

  Szukamy ……… od samego rana.

  Zamiast kropek proszę wstawić poprawną formę zaimka ono zastępującego dziecko.

  Pozdrawiam w tym trudnym dla wszystkich czasie

  Ireneusz Hyrnik

  Komentarz redakcji: Błąd na stronach na razie zostawiamy dla celów „edukacyjnych” i cieszymy się, że nasz „lekarz językowy” wrócił do pisania artykułów dla naszego Pogotowia Językowego.

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test