Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  WARSZAWA / Rok 2020 będzie miał w Polsce kilku patronów. Senat RP podjął decyzję, że obchodzony będzie jako Rok Świętego Jana Pawła II, Rok Bitwy Warszawskiej, Rok Jana Kowalewskiego, Rok Ojca Józefa Marii Bocheńskiego oraz Rok Fizyki.

  Rok Świętego Jana Pawła II

  Rok Świętego Jana Pawła II w stulecie jego urodzin, jak podkreślono w uchwale Senatu RP, jest wyrazem wdzięczności za dar pontyfikatu papieża Polaka. Karol Wojtyła, metropolita krakowski, kardynał, papież, św. Jan Paweł II, zajmuje szczególne miejsce w polskiej historii. Jego wybór na Stolicę Piotrową w październiku 1978 roku i pierwsza pielgrzymka do ojczyzny w czerwcu 1979 roku stanowiły przełom w dziejach narodu na drodze ku wolności.

  Rok Bitwy Warszawskiej

  Rok Bitwy Warszawskiej przypomina znaną jako cud nad Wisłą bitwę, którą odrodzona w 1918 roku Polska stoczyła z bolszewikami na przedpolach stolicy w sierpniu 1920 roku. W uchwale senatu RP napisano, że Polacy stanęli do boju zjednoczeni, świadcząc o przywiązaniu do swojego państwa i pragnieniu obrony cywilizacji europejskiej opartej na dorobku chrześcijaństwa i samostanowieniu demokratycznych narodów.

  Rok Jana Kowalewskiego

  Rok Jana Kowalewskiego oddaje hołd podpułkownikowi Wojska Polskiego, matematykowi, lingwiście i kryptologowi, który złamał sowieckie szyfry w czasie wojny polsko-bolszewickiej i uczestniczył w III Powstaniu Śląskim. Honoruje osiągnięcia polskiej nauki i myśli technicznej.

  Rok Ojca Józefa Marii Bocheńskiego

  Rok Ojca Józefa Marii Bocheńskiego w 25. rocznicę śmierci dominikanina, logika, filozofa, sowietologa, rektora Uniwersytetu we Fryburgu przypomina wybitnego naukowca, uczestnika wojen 1920 i 1939 roku, kapelana II Korpusu Polskiego, uczestnika bitwy o Monte Cassino, który całe życie bronił prawd wiary, praw logiki, wspierał Polaków walczących o wolność.

  Rok Fizyki

  Rok Fizyki w stulecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego podkreśla zasługi polskich fizyków dla światowej nauki, a także przypomina niezwykły rozwój fizyki polskiej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Ma przyczynić się do jeszcze większego uznania dla roli nauki, w szczególności fizyki oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na życie codzienne.

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Powrót na właściwe tory państw wyszehradzkiej czwórki
   Lipiec042020

   Powrót na właściwe tory państw wyszehradzkiej czwórki

   Rajd rowerowy Klubu Polskiego „Wzdłuż Dunaju na Děvín“
   Lipiec042020

   Rajd rowerowy Klubu Polskiego „Wzdłuż Dunaju na Děvín“

   Przez Lasek Miejski w Jabłonkowie płynęła rzeka
   Lipiec032020

   Przez Lasek Miejski w Jabłonkowie płynęła rzeka

   Nie żyje Piotr Augustyniak, jeden z założycieli Sceny Polskiej
   Lipiec032020

   Nie żyje Piotr Augustyniak, jeden z założycieli Sceny Polskiej

   Bałtyk w czasie pandemii. Pożegnanie z morzem
   Lipiec032020

   Bałtyk w czasie pandemii. Pożegnanie z morzem

   Zakopower nie wystąpi w Ustroniu
   Lipiec032020

   Zakopower nie wystąpi w Ustroniu

   Adam Vojtěch w Ostrawie. Ratunek czy niedźwiedzia przysługa dla OKD?
   Lipiec032020

   Adam Vojtěch w Ostrawie. Ratunek czy niedźwiedzia przysługa dla OKD?

   OKD wstrzymuje wydobycie we wszystkich swoich kopalniach
   Lipiec022020

   OKD wstrzymuje wydobycie we wszystkich swoich kopalniach


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test