Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  WARSZAWA / Parlamentarzyści polscy, w myśl art. 33a Regulaminu Sejmu RP, ustanowili w drodze okolicznościowych uchwał patronaty na rok 2020. Uhonorowani zostali św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, filozof Roman Ingarden, pisarz Leopold Tyrmand. Rok bieżący jest też rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę.

  Święty Jan Paweł II

  Papież Polak św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo Polski do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw własnego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. 18 maja będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły.

  Hetman Stanisław Żółkiewski

  Był wybitnym wodzem w dziejach oręża polskiego, pełnił szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: sekretarza królewskiego, hetmana polnego koronnego, kasztelana lwowskiego, wojewody kijowskiego, a w końcu hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego. Brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku, w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, zwyciężał, dowodząc przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom.

  Leopold Tyrmand

  „W 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda, wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty. W tym samym roku minie 35. rocznica jego śmierci. Sejm RP w uznaniu wielkich zasług artysty postanawia oddać mu hołd” – czytamy w uchwale, podkreślającej, że pisarz był jednym z najbardziej nieszablonowych twórców polskiej literatury drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach wykazywał się odwagą i niezależnością intelektualną. W połowie lat 60. zdecydował się na emigrację, ale również za oceanem pozostał aktywny.

  Roman Ingarden

  Był jednym z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów. Obejmowały one szeroki zakres tematyczny. Od filozofii literatury, przez estetykę, teorię poznania, po ontologię. W 2020 roku przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. „Na szczególne podkreślenie zasługuje jego bezkompromisowość intelektualna” – napisano w dokumencie sejmowym.

  Bitwa Warszawska 1920 roku

  Była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej. „Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego – generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią” – podkreślono w tekście dokumentu.

  Setna rocznica Zaślubin Polski z morzem w Pucku

  10 lutego minie setna rocznica historycznych Zaślubin Polski z morzem, dokonanych w Pucku przez gen. Józefa Hallera, któremu towarzyszyli przedstawiciele ówczesnego rządu RP. „Ten jubileusz jest doskonałą okazją, by dokonać retrospekcyjnej oceny, czy dobrze zagospodarowaliśmy przestrzeń wolności, uzyskanej na mocy Traktatu Wersalskiego gwarantującego Polsce powrót nad Bałtyk” – czytamy w uchwale. Dokument zwraca uwagę, że władze II Rzeczypospolitej nadały temu wydarzeniu szczególną rangę.

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test