KOSZARZYSKA / W Koszarzyskach Walne Zebranie Sprawozdawcze Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego połączono z Sejmikiem Gminnym Kongresu Polaków w RC.

  W programie artystycznym ze świątecznym repertuarem kolęd i pastorałek wystąpiły dzieci z miejscowej szkoły oraz kapela „Potaż”. Gdy dodać do tego smaczny obiad i miłą, rodzinną atmosferę, to sobotnie spotkanie w Domu PZKO w Koszarzyskach było nie tylko spełnieniem obywatelskiego obowiązku, ale też miło spędzonym czasem.

  Współpraca Koła z gminą

  Prezes MK PZKO Alina Kożdoń przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła w ubiegłym roku. Wyliczyła organizowane przez pezetkaowskich działaczy imprezy, a także te gminne przez nich wspierane. Bo wielokrotnie podkreślała bardzo dobrą współpracę z gminą.

  A obecny na zebraniu wójt Koszarzysk Janusz Klimek to potwierdzał. Nie tylko samym faktem swej obecności na zebraniu, ale też mówiąc, że bez zaangażowania działaczy Koła PZKO nie wyobraża sobie gminnych imprez. – Mój tata dycki mówił, że gminę tworzy gospoda, szkoła a kościół. A wszycko to tu momy – żartował wójt.

  Komunikaty w pociągach

  I całkiem na poważnie zwrócił się do Dariusza Brannego, członka Rady Kongresu, by coś zrobić w kwestii polskojęzycznych komunikatów w pociągach, które nagrane są fatalnie, a lektorem je odczytującym jest osoba nie potrafiąca poprawnie mówić i czytać po polsku, przez co komunikaty są pośmiewiskiem, miast realizacją prawa mniejszości.

  Branny przyznał, że zna problem, prowadził już na ten temat rozmowy i dołoży wszelkich starań, by kwestię tą rozwiązać. Zwłaszcza, że dowiedział się, że do nagrań angielskojęzycznych zaangażowały aktora ze Stanów Zjednoczonych. A przecież nasza polska społeczność na Zaolziu dysponuje wieloma osobami, które mogłyby użyczyć swojego głosu do nagrania tych komunikatów, z aktorami Sceny Polskiej na czele.

  Podstawowym celem Sejmiku było wybranie delegatów na Zgromadzenie Ogólne oraz pełnomocnika gminnego Kongresu Polaków w RC. Wiceprezes Kongresu Polaków Józef Szymeczek wyjaśnił czym jest i jaką rolę pełni Kongres Polaków. Przybliżył też jego historię.

  Zabawa ludowa po Zgromadzeniu

  Zwrócił uwagę na fakt, że mamy rok jubileuszowy, w którym wypada 30-lecie powstania Kongresu. Stąd zaplanowane na kwiecień Zgromadzenie Ogólne Kongresu zakończy wielka zabawa ludowa do białego rana. Zaproponował więc delegatom, by już teraz umówili się z kimś na pilnowanie dzieci i karmienie zwierząt gospodarskich, by nie musieli ze zgromadzenia śpieszyć do domów.

  Szymeczek przedstawił też optymistyczne informacje. Powiedział, że w polskich szkołach przybywa dzieci. Omówił m.in. możliwości, jakie daje Fundusz Rozwoju Zaolzia czy Karta Polaka. I poinformował o różnych ciekawych planach.

  – Chcielibyśmy wydać dla każdej gminy na Zaolziu mapy gminy z oryginalnymi nazwami miejscowymi. Tak, jak one brzmiały kiedyś. Jest już taka mapa dla Wędryni. I zachęcamy, by zrobić to też dla Koszarzysk – zaproponował.

  Zaktywizowanie średniego pokolenia

  Prezes Zarządu Głównego PZKO Helena Legowicz zwróciła uwagę na potrzebę zaktywizowania średniego pokolenia. – Tych rodziców którzy tu się pojawili z dziećmi i zaraz po występie zniknęli – zauważyła.

  – Na Zgromadzeniu Ogólnym powinniśmy przedstawić to, co nas boli i to, co będziemy mogli rozwiązywać. To, co jest dla nas najważniejsze. Dlatego na Zgromadzenie Ogólne nie tylko PZKO deleguje swoich przedstawicieli, ale także każde koło Macierzy działające przy szkole, Towarzystwo Nauczycieli Polskich, każda szkoła. I jednym z celów, zadań, które nas czekają, to przygotować tych, którzy będą działali po nas. Działajmy razem. Szkoła, nauczyciele, obywatele, gmina, Kongres, PZKO. Bo jeżeli będziemy razem, to więcej zdziałamy – zaapelowała Legowicz.

  Bardzo ważnym tematem, na który uczulono zebranych, była kwestia podawania narodowości w spisach ludności. – Prawa narodowościowe w Republice Czeskiej zależą od statystyk – podkreślali zgodnie Legowicz i Szymeczek.

  (indi)

  Tagi: , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.