HAWIERZÓW /  Mieszkańcy Hawierzowa mogą zacząć przygotowywać nowe projekty w ramach kolejnego Budżetu Obywatelskiego. 

Wnioski na odpowiednim formularzu będą przyjmowane w biurze podawczym w magistracie albo na dziale ekonomicznym  od 15 stycznia do 28 lutego. Z budżetu miasta Hawierzowa na rok 2020 przeznaczono na ten cel 5 mln koron. Ta kwota została rozdzielona między poszczególne dzielnice miasta według liczby mieszkańców. 

Zgłaszać projekty mogą mieszkańcy w wieku od 15 lat, mieszkający w części miasta, której dotyczy propozycja projektu. – Po końcowym rozpatrzeniu propozycji wszystkie wnioski, które pomyślnie przejdą weryfikację, zostaną przekazane przewodniczącym komisji obywatelskich poszczególnych dzielnic miasta. Komisje potem zadecydują, które trzy projekty przejdą do publicznego głosowania – powiedział wiceprezydent Bohuslav Niemiec.

Miasto zrealizuje zwycięskie projekty, po jednym w każdej z ośmiu miejskich dzielnic. 

W ramach  głosowania Budżetu Obywatelskiego miasta Hawierzowa na rok 2019 zwyciężyły następujące projekty:

Ruch to zdrowie – Hawierzów – Błędowice

Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej – Hawierzów-Szumbark

Hawierzów stale w kwiatach (kwieciste łąki) – Hawierzów-Miasto,

Boisko pumptrackowe – Hawierzów-Podlesie

Ogółem oddano 3 378 głosów, z tego 2 946 za i 432 przeciw. Głosowanie odbywało się w sposób anonimowy, każdy z mieszkańców miał do dyspozycji trzy głosy za i jeden przeciwko. Zwyciężył projekt, który otrzymał najwięcej głosów.

(gam)

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test