OSTRAWA / W czwartek w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie odbyło się tradycyjne Spotkanie Świąteczne. W tym roku uroczystość była wyjątkowa, konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz przekazała wybranym osobistościom odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wśród nagrodzonych byli przedstawiciele Polskiego Zespołu Śpiewaczego „Hutnik”. Nagrodę otrzymała Anna Kornuta. – Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu działalność polskiego chóru mieszanego „Hutnik” jest widoczna na scenach Zaolzia, Republiki Czeskiej i Europy – podkreśliła konsul Maria Kovacs. Odznakę otrzymali też Tadeusz Kornuta i Eugeniusz Worek.

Długoletni dyrygent PZŚ Hutnik Cezary Drzewiecki został w tym roku laureatem Srebrnych Spinek, które co roku przyznaje konsul generalny RP w Ostrawie. Cezary Drzewiecki otrzymał je w uznaniu zasług za szerzenie piękna muzyki chóralnej oraz całokształt działalności na rzecz propagowania kultury polskiej.

Oprócz tego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego otrzymała prezydent miasta Trzyńca Věra Palkovská. – Pani Věra Palkovská jest niezwykle wrażliwa na potrzeby mniejszości polskiej i stara się umożliwić realizację polskich tradycji kulturowych. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu relacje polsko-czeskie w regionie mają przyjacielski charakter, a Polacy mogą kultywować tradycje narodowe, język polski i historię swoich przodków – podkreślono podczas uroczystości.

Kolejnym laureatem odznaki przyznanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego był wicehetman województwa morawsko-śląskiego Stanisław Folwarczny. Doceniono jego osobisty udział i wspieranie działań kulturalnych i edukacyjnych w województwie morawsko-śląskim oraz promocję polskiej kultury w społeczeństwie czeskim.

Minister przyznał odznakę również Andrzejowi Bizoniowi wiceprezydentowi Karwiny, m.in. za podejmowanie działań mających na celu umocnienie tożsamości Polaków na Zaolziu,  budowanie ich wspólnoty z Ojczyzną oraz wzmocnienie statusu polskich organizacji.

Świąteczne popołudnie umilił koncertem fortepianowym Andrzej Molin. Na początku uroczystości uczczono osoby, które zginęły podczas strzelaniny w Szpitalu Uniwersyteckim w Ostrawie. Do tragedii w swojej przemowie odniósł się też biskup ewangelicki  Tomáš Tyrlík.

– Życzę wam wszystkim, niech niebo otworzy się nad wami, jak nad pasterzami – złożył życzenia ks. Adam Rucki.

Tagi:

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.