OSTRAWA /  Magdalena Ćmiel została laureatką tegorocznej nagrody Srebrne Spinki. Przed chwilą w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie konsul Janusz Bilski osobiście wręczył nagrodę laureatce.   

Magdalena Ćmiel otrzymała nagrodę za wydaną w tym roku książkę „Tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian”, w której analizuje polską grupę narodową na Zaolziu. Zgłębia tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian – tego urodzonego przed II wojną światową oraz osób urodzonych w latach 1981-1993.

W ramach badań empirycznych autorka przeprowadziła dwadzieścia wywiadów narracyjnych, w tym dziesięć z osobami urodzonymi przed 1939 rokiem oraz dziesięć z osobami urodzonymi w latach 1981-1993. Respondenci pochodzili z miejscowości, gdzie według spisu ludności z r. 2001 zamieszkuje najwięcej Polaków w Republice Czeskiej. Były to następujące gminy: Gródek, Milików, Koszarzyska, Wędrynia i Bukowiec.

Magdalena Ćmiel jest dziennikarką Głosu Ludu. Aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Przed dwoma tygodniami urodziła syna Adriana. Jest również matką starszej córki Wiktorii.

Srebrne Spinki to nagroda konsula generalnego RP w Ostrawie przyznawana za wybitne osiągnięcia na polu kultury dokonane przez przedstawicieli mniejszości polskiej na Zaolziu.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test