Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

CZESKI CIESZYN / Wkrótce ruszy projekt asystentów pedagoga dla polskich szkół na Zaolziu. Oficjalnie rozpoczyna się już w listopadzie, kiedy będzie też prowadzony nabór uczestników. 

W projekcie może wziąć udział 20 osób, które uzyskają nie tylko możliwość odbycia kursu na asystenta pedagoga w RC ale mogą też liczyć na dodatkowe działania wspierające, takie jak spotkania motywacyjne, spotkania edukacyjne dotyczące rynku pracy i ubiegania się o pracę.

Spotkania realizowane będą grupowo i indywidualnie od stycznia 2020 w Czeskim Cieszynie, sam kurs asystenta pedagoga będzie się odbywać grupowo od kwietnia do czerwca 2020.

Absolwenci projektu będą mogli ubiegać się o pracę w polskich szkołach podstawowych w RC, przy czym w ramach projektu będzie możliwe opłacenie aż 8 pełnych etatów na rok szkolny 2020/2021. Etaty te jednak mogą być dofinansowane tylko osobom uczestniczącym w projekcie. Ukończenie kursu oczywiście daje możliwości pracy jako asystent pedagoga także w czeskich placówkach.

Udział w projekcie i uzyskanie wykształcenia na pozycję asystenta pedagoga jest całkowicie darmowy.

W projekcie mogą wziąć udział przedstawiciele polskiej mniejszości narodowej, którzy posługują się językiem polskim i czeskim. Kandydaci muszą być też nieaktywni na rynku pracy, tzn. udział mogą wziąć osoby bezrobotne, na urlopie rodzicielskim czy studenci.

Projekt realizuje Institut pro vzdělávání a sociální začleňování, z. s.

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test