ORŁOWA/ W poniedziałkowe popołudnie 23 września, dokładnie w 110. rocznicę założenia polskiego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej Obrokach przy pomniku, który ustawiono 10 lat temu, w setną rocznicę założenia legendarnej placówki odsłonięto tablicę informacyjną.

–Bowiem bez znajomości historii nie może być teraźniejszości, a tym bardziej przyszłości – stwierdził Bogusław Chwajol prosząc następne pokolenia o pamięć. Wcześniej przybliżył zebranym historię zacnej placówki.

Połączone chóry Zaolzie z Orłowej Lutyni i Hasło ze Skrzeczonia odśpiewały stosowne pieśni, jak „Gaudeamus igitur” czy „Rotę”. Uczniowie czeskocieszyńskiego Gimnazjum, które przejęło tradycję i patrona orłowskiej placówki, zaśpiewali natomiast „Testament mój” Juliusza Słowackiego.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. Konsul RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz czy zastępca hetmana województwa Morawsko-Śląskiego Stanisław Folwarczny, obecny zastępca prezydenta Karwiny, a do 2017 roku dyrektor Gimnazjum Andrzej Bizoń, a także np. burmistrz Orłowej Miroslav Chlubna, który mówił o tym, że ludzie, którzy zyskali wykształcenie w orłowskim gimnazjum, przyczynili się do rozwoju nie tylko regionu, ale i całego kraju. I że jest mu żal, że polskiego gimnazjum w Orłowej już nie ma.

Stanisław Folwarczny natomiast skwitował, że losy jego rodziny są doskonałym przykładem i symbolem omówionej przez Chwajola historii przenoszenia się gimnazjum. – Moja mama chodziła tutaj na Obroki, ja chodziłem do Łazów, jeden z moich synów chodził do Karwiny, a córka ukończyła gimnazjum w Cieszynie – wyliczył.

Wagę współczesnej edukacji w języku polskim podkreśliła natomiast Izabella Wołłejko-Chwastowicz. – Bez szkoły nie będzie języka polskiego. Bez języka polskiego nie będzie Polaków tutaj. Jeśli nie będzie tutaj mniejszości polskiej, region straci swoją tożsamość. Jeśli straci tożsamość, młodzież stąd wyjedzie i nie będzie chciała wracać, bo nikt ich nie nauczy miłości do małej ojczyzny – mówiła.

Po uroczystościach przy pomniku licznie zebrani absolwenci legendarnej placówki, jak i ci, którym bliska jest jej historia, udali się na spotkanie wspomnieniowe do Domu PZKO w Orłowej Lutyni.
(indi)

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.