CIESZYN / W najbliższy piątek 30 sierpnia o godz. 17.00 w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie odbędzie się w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej” kolejne spotkanie. Mowa będzie o idei nazwanej „Letnisko Cieszyn”, czyli o tym, jak promowano Cieszyn przed stu laty. Prelegentem będzie Krzysztof Kleczek.

  Idea „Letnisko Cieszyn” narodziła się w połowie lat dwudziestych XX wieku i miała być jednym z elementów poprawy kondycji gospodarczej Cieszyna. Po podziale miasta w 1920 roku między dwa państwa Cieszyn odcięty został od ważnego szlaku komunikacyjnego, jaki stanowiła kolej koszycko-bogumińska. Ponadto pozbawiony został części niezbędnej infrastruktury komunalnej, m.in. ujęcia wody i gazowni.

  W początkowych latach po podziale w mieście panowała stagnacja gospodarcza i pojawiły się inicjatywy, których celem było wykorzystanie potencjału turystycznego Cieszyna. Gorącym orędownikiem tego, by Cieszyn stał się letniskiem i uzdrowiskiem, był m.in. ks. Józef Londzin, pełniący w latach 1927-1929 funkcję burmistrza.

  Podczas spotkania zaprezentowane zostaną materiały ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej związane z osobą Tadeusza Regera, który w okresie międzywojennym był członkiem cieszyńskiego wydziału gminnego. Drukowane materiały promocyjne: ulotki, koperty są częścią zespołu archiwalnego o nazwie Teki Regera. Publikacja „Letnisko Cieszyn” pochodzi z księgozbioru Tadeusza Regera.

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.